Update cookies preferences
Promotic

IsNumeric - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wartość logiczną - określa, czy wyrażenie można opracować jako liczba.
W systemie PROMOTIC jest lepiej zastosować Pm.IsValid(Pm.ToNumber(wyrażenie))
lub Pm.GetVarType, Pm.IsInt, itd.
Składnia:
Boolean IsNumeric(Variant wyrażenie)
Parametry:
wyrażenie(Variant) Dowolne ważne wyrażenie.
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli wyrażenie przedstawia liczbę
false - W innym przypadku (np. jeżeli wyrażenie jest typu Date)
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim Val, bCheck
Val = 53
bCheck = IsNumeric(Val)   ' Zwraca wartość true
Val = "459.95"
bCheck = IsNumeric(Val)   ' Zwraca wartość true
Val = "45 Help"
bCheck = IsNumeric(Val)   ' Zwraca wartość false
© MICROSYS, spol. s r.o.