Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsNumeric - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wartość logiczną wskazujµcą, czy dane wyrażenie można opracować jako liczbę.

W systemie PROMOTIC jest lepiej użycie metody: Pm.GetVarType, Pm.IsInt lub Pm.ToNumber.

Składnia:
Boolean IsNumeric(Variant wyrażenie)
Wołanie:
b = IsNumeric(expression)
Parametry:
wyrażenie(Variant) Dowolne ważne wyrażenie.
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli wyrażenie przedstawia liczbę
false - W innym przypadku (zwraca false, jeżeli wyrażenie jest typu Date)
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim Var, bCheck
Var = 53
bCheck = IsNumeric(Var)  'Zwraca true
Var = "459.95"
bCheck = IsNumeric(Var)  'Zwraca true
Var = "45 Help"
bCheck = IsNumeric(Var)  'Zwraca false
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice