Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetVarType - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca typ danych wartości.
Składnia:
String GetVarType(Variant vValue, [Long nMode])
Wołanie:
sType = Pm.GetVarType(vValue, nMode)
Parametry:
vValue(Variant) Dowolne ważne wyrażenie.
nMode[opcjonalne] (Long) Określa, jak szczegółowo zostanie stwierdzany typ danych (przede wszystkim w przypadku obiektu):
0 (domyślnie) - Jeżeli wartość zawiera obiekt, wtedy jego typ nie zostanie stwierdzany.
1 - Jeżeli wartość zawiera obiekt, wtedy stwierdza się, czy nie chodzi o niektóry z następujących Pma obiektów: PmMap, PmArray, PmBuffer, PmDateObject, PmAction lub PmForm.
Wartość zwrotna:
Zwraca jeden z następujących łańcuchów, który określa typ danych wartości vValue:
"undefined" - Wartość nie jest ustawiona.
"number" - Wartość jest liczbą. Nie jest rozróżniane, czy chodzi o liczbę całkowitą, zmiennoprzecinkową i o ilu bajtach. Wszystkie rodzaje liczb są tu określane tak samo. W celu stwierdzenia, czy chodzi o wartość całkowitą należy wykorzystać metoda Pm.IsInt.
"boolean" - Wartość jest wartością logiczną false lub true.
"string" - Wartość jest łańcuch tekstowy.
"vbarray" - Wartość jest tablica VBScript.
"object" - Jeżeli nMode = 0, wtedy wartość to dowolny obiekt (bez rozróżniania typu obiektu).

Jeżeli nMode = 1, wtedy wartość jest inny obiekt aniżeli niektóry z wymienionych obiektów.

"PmMap" - Wartość jest obiekt typu PmMap (tylko dla nMode = 1).
"PmArray" - Wartość jest obiekt typu PmArray (tylko dla nMode = 1).
"PmBuffer" - Wartość jest obiekt typu PmBuffer (tylko dla nMode = 1).
"PmForm" - Wartość jest obiekt typu PmForm (tylko dla nMode = 1).
"PmDateObject" - Wartość jest obiekt typu PmDateObject (tylko dla nMode = 1).
"PmAction" - Wartość jest obiekt typu PmAction (tylko dla nMode = 1).
Notatka:

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.

Metoda ta działa także w Web panelach.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sType = Pm.GetVarType(-3.14);  //Zwraca "number"

Historia:
Pm8.03.13: Nowy parametr nMode.
Pm8.02.01: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- GetVarType
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice