Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetVarType - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca typ danych wartości.
Składnia:
GetVarType(vValue As Variant, [nMode As Long]) As String
Wołanie:
sType = Pm.GetVarType(vValue, nMode)
Parametry:
vValue(Variant) Dowolne ważne wyrażenie.
nMode[opcjonalne] (Long) Określa, jak szczegółowo zostanie stwierdzany typ danych (przede wszystkim w przypadku obiektu):
0 (domyślnie) - Jeżeli wartość zawiera obiekt, wtedy jego typ nie zostanie stwierdzany.
1 - Jeżeli wartość zawiera obiekt, wtedy stwierdza się, czy nie chodzi o niektóry z następujących PROMOTIC obiektów: PmMap, PmArray, PmList, PmDateObject, PmAction lub PmForm.
Wartość zwrotna:
Zwraca jeden z następujących łańcuchów, który określa typ danych wartości vValue:
"undefined" - Wartość nie jest ustawiona.
"number" - Wartość jest liczbą. Nie jest rozróżniane, czy chodzi o liczbę całkowitą, zmiennoprzecinkową i o ilu bajtach. Wszystkie rodzaje liczb są tu określane tak samo. W celu stwierdzenia, czy chodzi o wartość całkowitą należy wykorzystać metodę Pm.IsInt.
"boolean" - Wartość jest wartością logiczną false lub true.
"string" - Wartość jest łańcuch tekstowy.
"vbarray" - Wartością jest tablica VBScript.
"object" -

Jeżeli nMode = 0, wtedy wartość to dowolny obiekt (bez rozróżniania typu obiektu).

Jeżeli nMode = 1, wtedy wartością jest inny obiekt aniżeli niektóry z wymienionych obiektów.

"PmMap" - Jeżeli nMode = 1, wtedy wartością jest obiekt PmMap.
"PmArray" - Jeżeli nMode = 1, wtedy wartością jest obiekt PmArray.
"PmList" - Jeżeli nMode = 1, wtedy wartością jest obiekt PmList.
"PmDateObject" - Jeżeli nMode = 1, wtedy wartością jest obiekt PmDateObject.
"PmAction" - Jeżeli nMode = 1, wtedy wartością jest obiekt PmAction.
"PmForm" - Jeżeli nMode = 1, wtedy wartością jest obiekt PmForm.
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.

Metoda działa również w Makro wyrażenie $.exproraz w zdarzeniu onDraw elementu graficznego PmiCanvas.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sType = Pm.GetVarType(-3.14);  //Zwraca "number"
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- GetVarType
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice