Update cookies preferences
Promotic

GetVarType - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca typ danych wartości.
Składnia:
Variant GetVarType(Variant vValue, [Long nMode])
Parametry:
vValue(Variant) Dowolne ważne wyrażenie.
nMode[opcjonalne] (Long) Określa, jak szczegółowo zostanie stwierdzany typ danych (przede wszystkim w przypadku obiektu):
0 (domyślnie) - Jeżeli wartość zawiera obiekt, wtedy jego typ nie zostanie stwierdzany.
1 - Jeżeli wartość zawiera obiekt, wtedy stwierdza się, czy nie chodzi o niektóry z następujących Pma obiektów: PmMap, PmArray, PmBuffer, PmDateObject, PmAction lub PmForm.
2 - Zwraca kod numeryczny obiektu lub typu danych. Patrz Tabela kodów metody GetVarType.
Wartość zwrotna:
Zwraca kod numeryczny obiektu (patrz Tabela kodów metody GetVarType) lub jeden z nasępujących łańcuchów, który określa typ danych wartości vValue:
"undefined" - Wartość nie jest ustawiona.
"null" - Wartość, która nie wyświetla ważne dane.
- Dla języka JavaScript jest to wartość null.
- Dla języka VBScript jest to wartość Null lub Nothing.
"number" - Wartość jest liczbą.
Nie jest rozróżniane, czy chodzi o liczbę całkowitą, zmiennoprzecinkową i o ilu bajtach. Wszystkie typy liczb są tu określane tak samo.
W celu stwierdzenia, czy chodzi o wartość całkowitą należy wykorzystać metoda Pm.IsInt.
"boolean" - Wartość jest wartość logiczna false lub true.
"string" - Wartość jest łańcuch tekstowy.
"vbarray" - Wartość jest tablica VBScript.
"object" - Jeżeli nMode = 0, wtedy wartość jest dowolny obiekt (bez rozróżniania typu obiektu).
Jeżeli nMode = 1, wtedy wartość jest inny obiekt aniżeli niektóry z wymienionych obiektów.
"PmMap" - Wartość jest obiekt typu PmMap (tylko dla nMode = 1).
"PmArray" - Wartość jest obiekt typu PmArray (tylko dla nMode = 1).
"PmBuffer" - Wartość jest obiekt typu PmBuffer (tylko dla nMode = 1).
"PmForm" - Wartość jest obiekt typu PmForm (tylko dla nMode = 1).
"PmDateObject" - Wartość jest obiekt typu PmDateObject (tylko dla nMode = 1).
"PmAction" - Wartość jest obiekt typu PmAction (tylko dla nMode = 1).
Jeżeli nMode = 2.
code - Zwraca kod numeryczny obiektu lub typu danych. Patrz Tabela kodów metody GetVarType.
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sType = Pm.GetVarType(-3.14);   // Zwraca "number"
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (Pm.GetVarType(aArr, 1) == "PmArray")
{
var val0 = aArr.GetItem(0);
}
Przykład3:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oItem = pMe.Items("/Txt2");
// 6110 = PmgString
if (Pm.GetVarType(oItem, 2) == 6110)
{
oItem.FontId = "PmBig";
}

Historia:
Pm9.00.25: Parametr nMode posiada nową opcję 2 umożliwia określić, że zostanie zwrócony kod numeryczny obiektu.
Pm8.03.13: Nowy parametr nMode
Pm8.02.01: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- GetVarType
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.