Promotic

FontId - właściwość obiektu PmgString

Opis:
Identyfikator czcionki w liście czcionek aplikacji (np. "PmMiddle", "PmBig", itd.).
Składnia:
String FontId
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Czcionka" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oString = pMe.Items("/Txt");

var sFontId = oString.FontId;   // Odczyt z właściwości
oString.FontId = "PmBig";   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.