Update cookies preferences
Promotic

PaddingRight - właściwość obiektu PmgString

Opis:
Przesunięcie tekstu wprawo w pikselach.
Składnia:
Long PaddingRight
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgString.PaddingLeft (właściwość)
- PmgNumber.PaddingLeft (właściwość)
- PmgNumber.PaddingRight (właściwość)
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oString = pMe.Items("/Nmb");

var nPadding = oString.PaddingRight;   // Odczyt z właściwości
oString.PaddingRight = 10;   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm9.00.26: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.