Promotic

Value - właściwość obiektu PmgString

Opis:
Wyświetlana wartość.
Składnia:
Variant Value
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wartość" tego obiektu.
 
Jeżeli wykona się zapis do tej właściwości i jeżeli ta właściwość jest połączona przez powiązanie danych PP, AP, SP, OP lub GP, wtedy wartość ta zostanie przeniesiona również do źródła tego powiązania.

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oString = pMe.Items("/Txt");

var value = oString.Value;   // Odczyt z właściwości
oString.Value = "Text";   // Zapis do właściwości
Przykład formatowania wartości typu Date:
W konfiguratorze "Wartość" należy podłączyć w powiązaniu danych "E - Powiązanie danych z wyrażeniem ogólnym" zmienną v1 powiązaniem danych PP do zmiennej typu Date. Następnie w konfiguratorze "Wyrażenie JavaScript" wpisz następujące:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.FormatDate(v1, "%d.%m.%Y %H:%M:%S.%2T");
© MICROSYS, spol. s r. o.