Promotic

onValueChanged - zdarzenie obiektu PmgString

Opis:
Zdarzenie jest wywołane po zmianie wartości obiektu
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgString obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.OldValue - (Variant) [do odczytu] Pierwotna wartość przed edycją.
Notatka:
Zdarzenie jest wywołane dopiero po potwierdzonym zakończeniu edycji.
Żeby zdarzenie zostało wywołane jest konieczne uaktywniony konfigurator "Typ edycji".

To zdarzenie zostanie wywołane tylko jeżeli konfigurator "Sterowanie aktywne" jest zaznaczony.

Zdarzenie to działa także w Web panelach.

W celu bezpośredniego połączenia z danymi tego obiektu zé zmienną w aplikacji jest bardziej odpowiednie zastosować powiązanie danych w konfiguratorze "Wartość". Zastosowanie zdarzenia onValueChanged jest więc stosowne tylko dla bardziej złożonych koncepcji pozyskiwania wartości lub do innych powodów detekcji zmiany.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.Debug("OldText=" + pEvent.OldValue + ", NewText=" + pMe.Value);
© MICROSYS, spol. s r. o.