Update cookies preferences
Promotic

Tekst - karta obiektu PmgString

Opis:
Właściwości tekstu.
Konfiguratory:
Tekst wielowierszowyJeżeli jest zaznaczone, wtedy tekst zostanie wuświetlony na więcej niż jednym wierszu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Multiline.
WartośćKonfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Value.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Jeżeli wykona się zapis do tej właściwości i jeżeli ta właściwość jest połączona przez powiązanie danych PP, AP, SP, OP lub GP, wtedy wartość ta zostanie przeniesiona również do źródła tego powiązania.
CzcionkaCzcionka tekstu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości FontId.
KolorKolor tekstu
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorText.
Wyrównanie poziomePoziome wyrównanie tekstu
Wlewo
Na środek
W prawo
Wyrównanie pionowePionowe wyrównanie tekstu
W górę
Na środek
W dół
ObrócenieRotacja tekstu (dostępne tylko w obiektach PmgString, PmgNumber, PmgButton oraz PmgButtonState)
Nie obracać
Wlewo - Tekst będzie odwrócony o 90 stopni w przeciwnym kierunku ruchu wskazówek zegara
W dół - Tekst będzie odwrócony o 180 stopni
W prawo - Tekst będzie odwrócony o 90 stopni w kierunku ruchu wskazówek zegara
Typ cieniowania tekstuWybór typu cieniowania tekstu.
Żadne - Tekst nie będzie wycieniowany
W prawo u dołu - Tekst będze wycieniowany wprawo u dołu
Kolor cieniowaniaWybór koloru cieniowania tekstu
Wyświetl jako hasłoJeżeli jest zaznaczone, wtedy, to tekst będzie wyświetlany jako hasło, tzn. zamiast znaku będzie wyswietlany tylko znak * (gwiazdka).
Typ formatowania wartościMożna wprowadzić prosty przepis do formatowania. Bardziej złożony przepis (np. dla kilku wartości wejściowych) określa się przy pomocy powiązania danych "F - Format łańcucha".
Wskazówka: Do wyświetlenia liczby ze stałą ilością miejsc dziesiętnych z kropką dziesiętną zawsze na tej samej pozycji zastosuj wyrównanie Poziome "W prawo" (na koniec przepisu dodatkowo można wprowadzić także spacje, żeby liczba nie była umieszczona za bardzo wprawo).
Żaden - Formatowanie nie jest zastosowane
Format według języka C - Formatowanie według składni języka C. Patrz Reguła formatowania języka C.
Format wartościReguła formatowania w składni według typu formatowania wartości.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Typ edycjiJeżeli zostanie zezwolena edycja w tym konfiguratorze, wtedy można w runtime nad tym obiektem wywołać edycję przy pomocy klawisza Enter lub poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki.
Edycja jest zabroniona - Wartość nie można edytować bezpośrednio w tym obiekcie.
Edycja w miejscu wartości - Wartość można edytować bezpośrednio w tym obiekcie.
Edycja przy pomocy okna pomocniczego - Podczas edycji wartości zostanie otwarte nowe, pomocnicze okno.
Nagłówek okna edycjiTekst w nagłówku okna, które zostanie wyświetlone do edycji wartości.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli Typ edycji = Edycja przy pomocy okna pomocniczego.

Historia:
Pm9.00.02: Usunięty błąd: Konfigurator "Wyrównanie poziome" o wartości "W prawo" nie działał poprawnie w lokalnym panelu.
© MICROSYS, spol. s r.o.