Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Powiązanie danych GP - Powiązanie danych z właściwością Pmg obiektu

Opis:
Wartość powiązania danych GP jest wartość właściwości Pmg obiektu lub jego podobiektu implementacyjnego.
Konfiguratory powiązania danych:
Pmg obiektŚcieżka względna lub bezwzględna do Pmg obiektu lub do jego podobiektu implementacyjnego (rozróżnia duże/małe litery).

Ścieżka opisuje ulokowanie obiektu w strukturze drzewiastej zagnieżdżonych Pmg obiektów. Adresowanie poszczególnych poziomów drzewa jest oddzielona znakiem /. Do zagnieżdżonego Pmg obiektu odnosi się jego nazwą. Do nadrzędnego Pmg obiektu odnosi się przy pomocy znaków .. . Ścieżka bezwzględna bezwzględna rozpoczyna się znakiem /, opisuje ścieżkę do Pmg obiektu od początku struktury drzewiastej. Ścieżka względna rozpoczyne się od nazwy Pmg obiektu zagnieżdżonego lub odniesieniem do nadrzędnego Pmg obiektu z użyciem znaków .. lub odniesieniem do siebie samego ., opisuje ścieżkę do innego Pmg obiektu względem do siebie.

Do zagnieżdżonego podobiektu implementacyjnego (nie jest typu PmgObject - Szczegółowy opis obiektu) odnosi się przy pomocy znaku #, za którym znajduje się typ podobiektu implementacyjnego (np. #vars). To znaczy, że adresacja # opuszcza drzewo Pmg obiektów panelu i zaczyna adresować podrzędne obiekty implementacyjne. Na przykład "/text0/#vars/Temperatura".

#vars - Udostępnia zmienne Pmg obiektu.

Do zmiennej Pmg obiektu można się zatem odnieść na dwa sposoby:

1) Z Pmg obiektu przy pomocy metody Vars. Na przykład pMe.Items("/text0").Vars("Temperatura").Value
2) Wprowadzeniem ścieżki do Pmg obiektu rozszerzonej o dostęp do obiektu implementacyjnego przy pomocy #vars. Na przykład pMe.Items("/text0/#vars/Temperatura").Value

Notatka! Sposób wprowadzenia ścieżki do konkretnej zmiennej Pmg obiektu można zastosować w metodzie PmgObject.Items, w powiązaniu danych "GP - Powiązanie danych z właściwością Pmg obiektu" a także w #pragma variable x = PmgObjectRef("ścieżka").

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

WłaściwośćNazwa właściwości Pmg obiektu, z którą ma być wytworzone powiązanie danych.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

Właściwość dynamicznaZaznacz tylko w specjalnych przypadkach:

Zaznacz tylko jeżeli w konfiguratorze "Właściwość" jest zapisane WYRAŻENIE (np. acx.Trends(0).Color) i jeżeli obiekt może być (w tym przypadku obiekt Trends(0) odnoszony w konfiguratorze "Pmg obiekt") w trybie runtime dynamicznie usuwany i ponownie wytwarzany.

NIE zaznaczaj, jeżeli w wierszu właściwości jest zapisana tylko nazwa elementarnej właściwości, np. X, visible, Acx.BackgroundColor, itd..

Notatka:
To powiązanie danych działa w Web panelach. Właściwe obliczenie powiązania danych nie wymaga komunikacji z Web serwerem (z aplikacją PROMOTIC) - obliczenie jest dokonywane po stronie klienta (tzn. po stronie przeglądarki webowej)
Patrz również:
Przykład1:
Powiązanie z właściwością Value obiektu PmgString o nazwie text0 zagnieżdżonym w obiekcie PmgPane o nazwie panel0. Odniesienie do obiektu jest bezwzględna.

Pmg obiekt: /panel0/text0

Właściwość: Value

Przykład2:
Powiązanie z właściwością Value w moim własnym obiekcie PmgString. Odniesienie do obiektu jest względne.

Pmg obiekt: .

Właściwość: Value

Przykład3:
Powiązanie z właściwością Value w nadrzędnym obiekcie PmgString. Odniesienie do obiektu jest względne.

Pmg obiekt: ..

Właściwość: Value

Przykład4:
w obiekcie PmgString o nazwie "text0" zagnieżdżonym do nadrzędnego obiektu o nazwie "panel0" jest wykonane powiązanie danych z właściwością Value obiektu text1 również zagnieżdżonego w obiekcie panel0. Odniesienie do obiektu jest względne.

Pmg obiekt: ../text1

Właściwość: Value

Przykład5:
Powiązanie ze zmienną o nazwie Temperatura wytworzoną w moim własnym obiekcie. Patrz: Zmienne. Odniesienie do obiektu jest względne.

Pmg obiekt: ./#vars/Temperatura

Właściwość: Value

lub przestarzałe

Pmg obiekt: .

Właściwość: Vars("Temperatura").Value

Przykład6:
Powiązanie ze zmienną o nazwie Temperatura wytworzoną w obiekcie nadrzędnym. Patrz: Zmienne. Odniesienie do obiektu jest względne.

Pmg obiekt: ../#vars/Temperatura

Właściwość: Value

lub przestarzałe

Pmg obiekt: ..

Właściwość: Vars("Temperatura").Value

Przykład7:
Odniesienie do właściwości PmgWTable.FocusedRow ustawionej w obiekcie PmgActiveX o nazwie Ax0.

Pmg obiekt: /Ax0

Właściwość: Acx.FocusedRow

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice