Update cookies preferences
Promotic

Powiązanie danych GP - Właściwość Pmg obiektu - okno konfiguracyjne

Opis:
Wartość powiązania danych GP jest wartość właściwości Pmg obiektu lub jego podobiektu implementacyjnego.
Konfiguratory powiązania danych:
Pmg obiektŚcieżka względna lub bezwzględna do Pmg obiektu lub do jego podobiektu implementacyjnego (rozróżnia duże/małe litery).
Ścieżka opisuje ulokowanie obiektu w strukturze drzewiastej zagnieżdżonych Pmg obiektów. Adresowanie poszczególnych poziomów drzewa jest oddzielona znakiem /. Do zagnieżdżonego Pmg obiektu odnosi się jego nazwą. Do nadrzędnego Pmg obiektu odnosi się przy pomocy znaków .. . Ścieżka bezwzględna bezwzględna rozpoczyna się znakiem /, opisuje ścieżkę do Pmg obiektu od początku struktury drzewiastej. Ścieżka względna rozpoczyne się od nazwy Pmg obiektu zagnieżdżonego lub odniesieniem do nadrzędnego Pmg obiektu z użyciem znaków .. lub odniesieniem do siebie samego ., opisuje ścieżkę do innego Pmg obiektu względem do siebie.
Do zagnieżdżonego podobiektu implementacyjnego (nie jest typu PmgObject) odnosi się przy pomocy znaku #, za którym znajduje się typ podobiektu implementacyjnego (np. #vars). To znaczy, że adresacja # opuszcza drzewo Pmg obiektów panela i zaczyna adresować podrzędne obiekty implementacyjne. Na przykład "/text0/#vars/Temperatura".
#vars - Udostępnia zmienne Pmg obiektu.
Do zmiennej Pmg obiektu można się zatem odnieść na dwa sposoby:
1) Z Pmg obiektu przy pomocy metody Vars. Na przykład pMe.Items("/text0").Vars("Temperatura").Value
2) Wprowadzeniem ścieżki do Pmg obiektu rozszerzonej o dostęp do obiektu implementacyjnego przy pomocy #vars. Na przykład pMe.Items("/text0/#vars/Temperatura").Value
Notatka! Sposób wprowadzenia ścieżki do konkretnej zmiennej Pmg obiektu można zastosować w metodzie PmgObject.Items, w powiązaniu danych "GP - Właściwość Pmg obiektu" a także w #pragma variable x = PmgObjectRef("ścieżka").

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
WłaściwośćNazwa właściwości Pmg obiektu, z którą ma być wytworzone powiązanie danych.
 
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Za pomocą przycisku "..." (po prawej) otworzysz okno konfiguracyjne "Wybór właściwości lub metody obiektu".
Właściwość dynamicznaZaznacz tylko w specjalnych przypadkach:
Zaznacz tylko jeżeli w konfiguratorze "Właściwość" jest zapisane WYRAŻENIE (np. acx.Trends(0).Color) i jeżeli obiekt może być (w tym przypadku obiekt Trends(0) odnoszony w konfiguratorze "Pmg obiekt") w runtime dynamicznie usuwany i ponownie wytwarzany.
NIE zaznaczaj, jeżeli w wierszu właściwości jest zapisana tylko nazwa elementarnej właściwości, np. X, visible, Acx.BackgroundColor, itd.
Notatka:
To powiązanie danych działa w Web panelach. Właściwe obliczenie powiązania danych nie wymaga komunikacji z Web serwerem (z aplikacją PROMOTIC) - obliczenie jest dokonywane po stronie klienta (tzn. po stronie przeglądarki Webowej)
Patrz również:
- PmgObject.Items (metoda)
Przykład1:
Powiązanie z właściwością Value obiektu PmgString o nazwie "text0" zagnieżdżonym do obiektu PmgBox o nazwie "box0". Odniesienie do obiektu jest bezwzględna.
Pmg obiekt: /box0/text0
Właściwość: Value
Przykład2:
Powiązanie z właściwością Value w moim własnym obiekcie PmgString. Odniesienie do obiektu jest względne.
Pmg obiekt: .
Właściwość: Value
Przykład3:
Powiązanie z właściwością Value w nadrzędnym obiekcie PmgString. Odniesienie do obiektu jest względne.
Pmg obiekt: ..
Właściwość: Value
Przykład4:
w obiekcie PmgString o nazwie "text0" zagnieżdżonym do nadrzędnego obiektu o nazwie "box0" jest wykonane powiązanie danych z właściwością Value obiektu o nazwie "text1" również zagnieżdżonego do obiektu box0. Odniesienie do obiektu jest względne.
Pmg obiekt: ../text1
Właściwość: Value
Przykład5:
Powiązanie ze zmienną o nazwie Temperatura wytworzoną w moim własnym obiekcie. Patrz: Zmienne. Odniesienie do obiektu jest względne.
Pmg obiekt: ./#vars/Temperatura
Właściwość: Value
lub przestarzałe
Pmg obiekt: .
Właściwość: Vars("Temperatura").Value
Przykład6:
Powiązanie ze zmienną o nazwie Temperatura wytworzoną w obiekcie nadrzędnym. Patrz: Zmienne. Odniesienie do obiektu jest względne.
Pmg obiekt: ../#vars/Temperatura
Właściwość: Value
lub przestarzałe
Pmg obiekt: ..
Właściwość: Vars("Temperatura").Value
Przykład7:
Odniesienie do właściwości PmgWTable.FocusedRow ustawionej w obiekcie PmgActiveX o nazwie "Ax0".
Pmg obiekt: /Ax0
Właściwość: Acx.FocusedRow
© MICROSYS, spol. s r.o.