Promotic

Powiązanie danych V - Powiązanie danych z wyrażeniem elementarym - okno konfiguracyjne

Opis:
Powiązanie danych składa się z dwu wartości oraz operatora binarnego, który określa działanie matematyczne nad wartościami. Każda z wartości może dodatkowo posiadać operator unarny.
Niniejsze powiązanie z danymi jest przestarzałe (lecz funkcjonalna) oraz jest lepiej zastosować powiązania danych E - Powiązanie danych z wyrażeniem ogólnym.
Konfiguratory powiązania danych:
Operator unarny pierwszej wartości
No (niezastosowany)
- (minus)
Abs (wartość bezwzględna)
Not (negacja)
Pow (druga potęga)
Pierwsza wartośćPierwsza wartość wyrażenia
Operator binarny wyrażeniaOperator binarny dwu wartości.
No (druga wartość nie została zastosowana)
+ (suma)
- (odejmowanie)
* (mnożenie)
/ (dzielenie)
Mod (reszta po dzieleniu (modulo))
Max (Maksymum)
Min (Minimum)
And (logiczne 'AND')
Or (logiczne 'OR')
Xor (logiczne 'XOR')
> (większe niż)
>= (większe lub równe)
< (mniejsze niż)
<= (mniejsze lub równe)
= (równe)
<> (nierówność)
AndB (binarne 'AND')
OrB (binarne 'OR')
XorB (binarne 'XOR')
Operator unarny drugiej wartości
No (niezastosowany)
- (minus)
Abs (wartość bezwzględna)
Not (negacja)
Pow (druga potęga)
Druga wartośćDruga wartość wyrażenia
Notatka:
To powiązanie danych działa w Web panelach. Właściwe obliczenie powiązania danych nie wymaga komunikacji z Web serwerem (z aplikacją PROMOTIC) - obliczenie jest dokonywane po stronie klienta (tzn. po stronie przeglądarki Webowej)
© MICROSYS, spol. s r.o.