Update cookies preferences
Promotic

Powiązanie danych AP - Zmienna obiektu PmaRoot - okno konfiguracyjne

Opis:
Wartość powiązania danych AP jest wartość danej zmiennej aplikacji (zdefiniowanej w oknie konfiguracyjnym "Zmienne").
Konfiguratory powiązania danych:
ZmiennaZmienna aplikacji, z którą będzie wytworzone powiązanie danych. Zmienną aplikacji można wybrać z oferty kliknięciem myszki na przycisk wyświetlenia oferty.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Notatka:
To powiązanie danych działa w Web panelach. Wartości tego powiązania danych są pozyskiwane w wyniku komunikacji z Web serwerem (z aplikacją PROMOTIC). Web klient (tzn. przeglądarka internetowa) regularnie komunikuje z Web serwerem według ustawionego periodu - patrz konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Period odświeżania danych Web panela [s]".
© MICROSYS, spol. s r.o.