Update cookies preferences
Promotic

Datová vazba AP - Proměnná objektu PmaRoot - konfigurační okno

Popis:
Hodnota datové vazby AP je hodnota dané proměnné aplikace (definované v konfiguračním okně "Proměnné").
Konfigurátory datové vazby:
ProměnnáProměnna aplikace, na kterou bude datová vazba napojena. Proměnnou aplikace lze vybrat z nabídky kliknutím myši na tlačítko zobrazení nabídky.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Poznámka:
Tato datová vazba je funkční i ve Web obrazech. Hodnoty této datové vazby se získávají komunikací s Web serverem (s aplikací PROMOTIC). Web klient (tzn. Web prohlížeč) pravidelně komunikuje s Web serverem dle nastavené periody - viz konfigurátor "PmaPanel > Web server > Perioda obnovování dat Web obrazu [s]".
© MICROSYS, spol. s r.o.