Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Datová vazba AP - Datová vazba na proměnnou aplikace

Popis:
Hodnota datové vazby AP je hodnota dané proměnné aplikace (definované v kartě "PmaRoot > Proměnné").
Konfigurátory datové vazby:
ProměnnáProměnna aplikace, na kterou bude datová vazba napojena. Proměnnou aplikace lze vybrat z nabídky kliknutím myši na tlačítko zobrazení nabídky.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Poznámka:
Tato datová vazba je funkční i ve Web obrazech. Hodnoty této datové vazby se získávají komunikací s Web serverem (s aplikací PROMOTIC). Web klient (tzn. Web prohlížeč) pravidelně komunikuje s Web serverem dle nastavené periody - viz konfigurátor "PmaPanel > Web server > Perioda obnovování HTML stránek [s]".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice