Update cookies preferences
Promotic

Datová vazba PP - Vlastnost Pma objektu - konfigurační okno

Popis:
Hodnota datové vazby PP je hodnota vlastnosti zvoleného Pma objektu.
Konfigurátory datové vazby:
ObjektCesta k Pma objektu ve stromu Pma objektů, na jehož vlastnost má být vytvořena datová vazba (rozlišuje velká/malá písmena).
Cesta popisuje umístění objektu ve stromu Pma objektů. Adresace jednotlivých úrovní stromu je oddělena znakem /.
- Na vnořený Pma objekt se odkazuje jeho názvem.
- Na nadřízený Pma objekt se odkazuje znaky ...
- Na vnořený implementační podobjekt (není typu PmaObject) se odkazuje znakem #, za nímž následuje typ implementačního podobjektu (např. #vars).
To znamená, že # adresace opouští strom Pma objektů aplikace (vytvořený uživatelem) a začíná adresovat implementační podobjekty Pma objektu. Například "/appdata/data/#vars/Teplota".
 
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna). Viz Příklad3.
VlastnostVlastnost vybraného objektu.
 
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Tlačítkem "..." (vpravo) se otevře konfigurační okno "Výběr vlastnosti nebo metody objektu".
Dynamická vlastnostZatrhněte pouze ve speciálních případech:
Zatrhněte pouze pokud je v řádku vlastnosti zapsán VÝRAZ, například:
- Trends(0).Unit a pokud může být objekt (v tom případě podobjekt Trend objektu odkazovaný pomocí konfigurátorů "Objekt" a "Vlastnost") v runtime dynamicky rušen a znovu vytvářen.

NEzatrhávejte, pokud je v řádku vlastnosti zapsán pouze název elementární vlastnosti, například Value, Visible, atd.
Poznámka:
Tato datová vazba je funkční i ve Web obrazech. Hodnoty této datové vazby se získávají komunikací s Web serverem (s aplikací PROMOTIC). Web klient (tzn. Web prohlížeč) pravidelně komunikuje s Web serverem dle nastavené periody - viz konfigurátor "PmaPanel > Web server > Perioda obnovování dat Web obrazu [s]".
Příklad1:
Příklad pro absolutní cestu: Napojení na proměnnou Teplota v objektu PmaData umístěném na absolutní cestě "/Kotel1/Data".
Objekt: /Kotel1/Data/#vars/Teplota
Vlastnost: Value
Příklad2:
Příklad pro relativní cestu: Napojení na proměnnou Teplota v objektu PmaData s názvem "Data" umístěném vedle tohoto obrazu (vedle objektu PmaPanel ve kterém je tato vazba).
Objekt: ../Data/#vars/Teplota
Vlastnost: Value
Příklad3:
Příklad pro použití Makro výraz $.par: Napojení na proměnnou Teplota v objektu PmaData umístěném na absolutní cestě "/Kotel1/Data" (nebo Kotel2,3,4) podle toho jaké číslo má parametr nmb.
Objekt: $.join("/Kotel",$.par("nmb"),"/Data/#vars/Teplota")
Vlastnost: Value
Příklad4:
Příklad pro ActiveX objekt: Napojení na vlastnost "Property" ActiveX objektu konfigurovaném v objektu PmaActiveX s názvem "Ax0".
Objekt: /Ax0
Vlastnost: Acx.Property
© MICROSYS, spol. s r.o.