Update cookies preferences
Promotic

Datová vazba VB - Skriptový výraz - konfigurační okno

Popis:
Hodnota datové vazby VB je hodnota libovolného výrazu jazyka VBScript. Ve výrazu se mohou používat Operátory VBScript, konstanty, reference na objekt, atd.
Tato datová vazba není funkční ve Web obrazu.
Tato datová vazba je zastaralá (ale funkční) a je lepší použít datovou vazbu E - Obecný výraz.
Konfigurátory datové vazby:
VBScript výrazLibovolný výraz v syntaxi jazyka VBScript. Hodnota tohoto výrazu bude hodnotou datové vazby.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Příklad:
Ve vývojovém prostředí mějme v objektu PmaRoot umístěn objekt PmaData s názvem "Data" s datovou položkou d0. Hodnotou datové vazby VB s textem:
Pm("/Data/#vars/d0") + 10
bude hodnota proměnné d0 v objektu PmaData zvětšená o 10.
© MICROSYS, spol. s r.o.