Promotic

Datová vazba SP - Datová vazba na vlastnost objektu Pm - konfigurační okno

Popis:
Hodnota datové vazby SP je hodnota zvolené vlastnosti objektu Pm.
Konfigurátory datové vazby:
ProměnnáVlastnost objektu Pm, na kterou se vytvoří datová vazba. Lze vybrat z nabídky po stisknutí tlačítka.
 
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Tlačítkem "..." (vpravo) se otevře konfigurační okno "Výběr vlastnosti nebo metody objektu".
Poznámka:
Tato datová vazba je funkční i ve Web obrazech. Hodnoty této datové vazby se získávají komunikací s Web serverem (s aplikací PROMOTIC). Web klient (tzn. Web prohlížeč) pravidelně komunikuje s Web serverem dle nastavené periody - viz konfigurátor "PmaPanel > Web server > Perioda obnovování dat Web obrazu [s]".

Historie:
Pm8.03.05: Opravená chyba: nefungovala v JavaScript obrazech.
© MICROSYS, spol. s r.o.