Promotic

Powiązanie danych SP - Powiązanie danych z właściwością obiektu Pm - okno konfiguracyjne

Opis:
Wartość powiązania danych SP jest wartość wybranej właściwości obiektu Pm.
Konfiguratory powiązania danych:
ZmiennaWłaściwość obiektu Pm, z której jest wytwarzane powiązanie danych. Można wybrać z oferty po naciśnięciu przycisku.
 
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Za pomocą przycisku "..." (po prawej) otworzysz okno konfiguracyjne "Wybór właściwości lub metody obiektu".
Notatka:
To powiązanie danych działa w Web panelach. Wartości tego powiązania danych są pozyskiwane w wyniku komunikacji z Web serwerem (z aplikacją PROMOTIC). Web klient (tzn. przeglądarka internetowa) regularnie komunikuje z Web serwerem według ustawionego periodu - patrz konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Period odświeżania danych Web panela [s]".

Historia:
Pm8.03.05: Usunięty błąd: nie działała w panelach JavaScript.
© MICROSYS, spol. s r.o.