Update cookies preferences
Promotic

Powiązanie danych UP - Właściwość zalogowanego użytkownika - okno konfiguracyjne

Opis:
Wartość powiązania danych UP jest wartość wybranej właściwości obiektu PmUser.
Konfiguratory powiązania danych:
Właściwość zalogowanego użytkownikaWłaściwość obiektu PmUser, z którą jest wytwarzane powiązanie danych. Można wybrać z oferty w tym konfiguratorze.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Notatka:
To powiązanie danych działa w Web panelach. Wartości tego powiązania danych są pozyskiwane w wyniku komunikacji z Web serwerem (z aplikacją PROMOTIC). Web klient (tzn. przeglądarka internetowa) regularnie komunikuje z Web serwerem według ustawionego periodu - patrz konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Period odświeżania danych Web panela [s]".

Dla lokalnego panelu aplikacji to powiązanie będzie się odnosić do właściwości w bieżącej chwili lokalnie zalogowanego użytkownika (patrz również właściwość Pm.LoggedUser).

Dla Web panela powiązanie to będzie się odnosić do właściwości w bieżącej chwili zalogowanego użytkownika sieciowego, który jest zalogowany w przeglądarce internetowej.
Żeby to powiązanie funkcjonowało poprawnie, jest konieczne, żeby dany panel (obiekt PmaPanel), miał zawsze ustawione uprawnienie "WebRead" (żeby użytkownik sieciowy był zawsze zmuszony do zalogowania się w przeglądarce internetowej). Jest jednocześnie zalecane posiadać zaznaczony konfigurator "Rygorystyczny tryb logowania użytkowników sieciowych do aplikacji z koniecznością podania nazwy użytkownika oraz hasła" w obiekcie PmaWeb.
© MICROSYS, spol. s r.o.