Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LoggedUser - wlaściwość obiektu Pm

Opis:
Zwraca obiekt PmUser, który przedstawia zalogowanego użytkownika.
Składnia:
Object LoggedUser
Wołanie:
Pm.LoggedUser
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. W aplikacji lokalnej właściwość zwraca bieżącego zalogowanego użytkownika (jeżeli żaden użytkownik nie jest zalogowany, wtedy jest zwrócony rezerwowy użytkownik, który przedstawia niezalogowanego użytkownika).
 
Metoda ta nie działa w Web panelach. W Web panelu zamiast tego można zastosować:
- Wywołanie metody użytkownika obiektu PmaPanel (patrz zakładka "Metody"). Informacje o użytkownikowi nie są dostępne bezpośrednio u klienta w Web panelu. Wywołanie tej metody spowoduje komunikację z serwerem, metoda zostanie wywołana na serwerze, i za pomocą parametru pContext.User zostanie określona i zwrócona wymagana informacja. Zatem wywołanie metody w końcu po komunikacji z serwerem zwróci wymaganą informację.
Przykład:
Stwierdzi, czy jest zalogowany użytkownik lokalny
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (Pm.IsValid(Pm.LoggedUser.Id))
//...

Historia:
Pm7.03.09: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- LoggedUser
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice