Promotic

LoggedUser - właściwość obiektu Pm

Opis:
Zwraca obiekt PmUser, który przedstawia zalogowanego użytkownika.
Składnia:
Object LoggedUser
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
W uruchomionej aplikacji właściwość zwraca bieżącego zalogowanego użytkownika (jeżeli żaden użytkownik nie jest zalogowany, wtedy jest zwrócony rezerwowy użytkownik, który przedstawia niezalogowanego użytkownika).

Metoda ta nie działa w Web panelach. W Web panelu zamiast tego można zastosować:
- Wywołanie metody projektanta obiektu PmaPanel (patrz karta "Metody"). Informacje o użytkownikowi nie są dostępne bezpośrednio u klienta w Web panelu. Wołanie tej metody spowoduje komunikację z serwerem, metoda zostanie wywołana na serwerze, i za pomocą parametru pContext.User zostanie określona i zwrócona wymagana informacja. Zatem wywołanie metody w końcu po komunikacji z serwerem zwraca wymaganą informację.
Przykład:
Stwierdzi, czy jest zalogowany użytkownik lokalny
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (Pm.IsValid(Pm.LoggedUser.Id))
{
// ...
}
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- LoggedUser
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.