Promotic

CreatePmBuffer - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy obiekt typu PmBuffer.
Składnia:
Object CreatePmBuffer()
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- Pm.CreatePmArray (metoda)
- Pm.CreatePmMap (metoda)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
oBuf.SetSize(4);
oBuf.SetInt32(0, 1020304050, 0);

Pm.Debug("HexaString = " + oBuf.GetHexaString());

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmBuffer
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.