Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreatePmBuffer - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy obiekt typu PmBuffer.
Składnia:
Object CreatePmBuffer()
Wołanie:
var oBuffer = Pm.CreatePmBuffer()
Notatka:

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.

Metoda ta działa także w Web panelach.

Patrz również:
- Pm.CreatePmArray (metoda)
- Pm.CreatePmMap (metoda)

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmBuffer
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice