Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AppStop - metoda obiektu Pm

Opis:
Zakończenie aplikacji.
Składnia:
Empty AppStop(Variant nMode)
Wołanie:
Pm.AppStop(nMode)
Parametry:
nMode(Variant) Typ zatrzymania
0 (domyślnie) - zatrzymanie aplikacji włącznie z ewentualnym dialogiem potwierdzenia
1 - ztrzymanie aplikacji bez ewentualnego dialogu potwierdzającego (pewne zakończenie aplikacji)
Notatka:
Zakończy uruchomioną aplikację systemu PROMOTIC.

W wyniku wywołania opisywanej metody zostanie wywołane zdarzenie PmaRoot.onAppStopBegin.

Metoda zostanie wykonana tylko jeżeli jest spełnione uprawnienie "PmaRoot > Uprawnienia > AppStop".

 
Metoda ta działa także w Web panelach. Jednak tylko dla InternetExplorer (nie działa dla Chrome, Firefox, Edge ..) W takim wypadku metoda wyłączy przeglądarkę internetową.
Patrz również:
- Pm.ShutDown (metoda)
Przykład:
Zatrzymanie i ponowne uruchomienie działającej aplikacji (samej siebie) przy pomocy programu użytkowego RunLater:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.ShellExecute("", "c:/Promotic/Tools/RunLater/RunLater", "/t=10 /f=C:/Promotic/Pm90010/Bin32/PromoticRt32.exe /p=" + Pm.AppFullName + ".pra", "", 1);
Pm.AppStop(1);
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- AppStop
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice