Promotic

AppStop - metoda obiektu Pm

Opis:
Zakończenie aplikacji.
Składnia:
Empty AppStop(Variant nMode)
Parametry:
nMode(Variant) Typ zatrzymania
0 (domyślnie) - Zatrzymanie aplikacji włącznie z ewentualnym dialogiem potwierdzenia.
1 - Zatrzymanie aplikacji bez ewentualnego dialogu potwierdzającego (pewne zakończenie aplikacji).
Notatka:
Zakończy uruchomioną aplikację systemu PROMOTIC.
Przez wywołanie tej metody zostanie wywołane zdarzenie PmaRoot.onAppStopBegin.
Metoda zostanie wykonana tylko jeżeli jest spełnione uprawnienie "PmaRoot > Uprawnienia > AppStop".

Metoda ta działa także w Web panelach. Jednak tylko dla InternetExplorer (nie działa dla Chrome, Firefox, Edge ...) W takim wypadku metoda wyłączy przeglądarkę internetową.
Patrz również:
- Pm.ShutDown (metoda)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.AppStop(0);
Przykład2:
Zatrzymanie i ponowne uruchomienie działającej aplikacji (samej siebie) przy pomocy programu użytkowego RunLater:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.ShellExecute("", "c:/Promotic/Tools/RunLater/RunLater", "/t=10 /f=C:/Promotic/Pm90027/Bin32/PromoticRt32.exe /p=" + Pm.AppFullName + ".pra", "", 1);
Pm.AppStop(1);
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- AppStop
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.