Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AppStop - metoda obiektu Pm

Opis:
Zakończenie uruchomionej aplikacji i przełączenie do środowiska deweloperskiego.
Składnia:
Empty AppStop()
Wołanie:
Pm.AppStop()
Notatka:
Zakończy uruchomioną aplikację systemu PROMOTIC. Jeżeli jest dostępna licencja deweloperska, wtedy aplikacja zostanie otwarta w trybie edycji.

W wyniku wywołania opisywanej metody zostanie wywołane zdarzenie PmaRoot.onAppStopBegin.

Metoda zostanie wykonana tylko jeżeli jest spełnione uprawnienie "PmaRoot > Uprawnienia > AppStop".

 
Metoda ta działa także w Web panelach. Jednak tylko dla InternetExplorer (nie działa dla Chrome, Firefox, Edge ..) W takim wypadku metoda wyłączy przeglądarkę internetową.
Patrz również:
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- AppStop
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice