Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AppFullName - wlaściwość obiektu Pm

Opis:
Nazwa Aplikacja.pra pliku aplikacji w systemie PROMOTIC (bez końcówki) łącznie z pełną ścieżkądo tego pliku.
Składnia:
AppFullName As String
Wołanie:
s = Pm.AppFullName
Jeżeli aplikacja znajduje się "C:\Proj\Kotlownia.pra", wtedy w s znajduje się łańcuch "C:\Proj\Kotlownia"
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Właściwość ta nie działa w panelach w języku JavaScript (dlatego nie działa również w Web panelach).
Patrz również:
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- AppFullName
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice