Promotic

AppFullName - właściwość obiektu Pm

Opis:
Nazwa pliku Aplikacja.pra (bez rozszerzenia) włącznie z pełną ścieżkądo do pliku.
Składnia:
String AppFullName
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta nie działa w Web panelach
Patrz również:
- Pm.AppName (właściwość)
- Pm.DiscGetPath (metoda)
Przykład:
Jeżeli aplikacja znajduje się "C:\Promotic\Apps\Aplikacja1\Kotlownia.pra", wtedy w s znajduje się łańcuch "C:\Promotic\Apps\Aplikacja1\Kotlownia"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var s = Pm.AppFullName;   // Odczyt z właściwości
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- AppFullName
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.