Update cookies preferences
Promotic

Foldery i pliki aplikacji PROMOTIC

Lista plików powstających podczas wytwarzania aplikacji:
 
Aplikacja.pra: Dane aplikacji (najważniejszy plik aplikacji). W tym pliku znajdują się wszystkie dane wytworzone w środowisku deweloperskim PROMOTIC. Rozszerzenie pliku PRA jest zarejestrowane w systemie podczas instalacji PROMOTIC do systemu Windows.
Aplikacja.ini: Tekstowy plik INI, w którym znajdują się niektóre podstawowe parametry aplikacji.
Patrz: Opis INI pliku aplikacji (Aplikacja.ini).
Plik ten można przeglądać w środowisku deweloperskim w menu " > Otwórz plik aplikacji > Aplikacja.ini".
Aplikacja.log: Plik tekstowy, do którego są zapisywane dane o biegu aplikacji w runtime.
Zawartość można ustawiać w pliku Aplikacja.ini w sekcji [Log].
Plik ten można przeglądać w środowisku deweloperskim w menu " > Otwórz plik aplikacji > Aplikacja.log".
Aplikacja.log.old: Ostatnia kopia kopia zapasowa pliku Aplikacja.log
Aplikacja_RtStop.log: Plik tekstowy, do którego zostanie zapisany stan INFO systemu w zdarzeniu PmaRoot.onAppStopEnd w runtime.
Plik ten można przeglądać w środowisku deweloperskim w menu " > Otwórz plik aplikacji > Aplikacja_RtStop.log".
Aplikacja.lck: Pomocniczy pusty plik, który służy jako zamka dla środowiska runtime.
Aplikacja_Dt.ini: Tekstowy plik INI, w któym są zapisane niektóre parametry środowiska deweloperskiego.
Aplikacja_Dt.log: Plik tekstowy, który jest wytworzony i do którego jest wykonywany zapis, jeżeli w środowisku deweloperskim dojdzie do błędu.
MojObiekt.pmg: Pmg obiekt wytworzony przez projektanta i zapisany do konfiguracji wstępnych w edytorze grafiki dla danej aplikacji, jest zapisany bezpośrednio w folderze aplikacji. Jeżeli został zapisany do grupy, wtedy jest zapisany w subfolderze foldera aplikacji.


Lista podfolderów powstających podczas wytwarzania aplikacji:
 
Cfg: Ścieżka do foldera plików konfiguracyjnych aplikacji. Patrz konfigurator "#cfg: - do plików konfiguracyjnych".
Data: Ścieżka do foldera plików z danymi aplikacji. Patrz konfigurator "#data: - do plików z danymi".
Resource: Ścieżka do foldera zasobów (obrazki, dźwięki, ..) aplikacji. Patrz konfigurator "#appres: - do danych źródłowych (resources: jpg,gif,avi,wav,...)".
Temp: Ścieżka do tymczasowych i pomocniczych plików środowiska deweloperskiego i trybu runtime aplikacji. Patrz konfigurator "#temp: - do plików tymczasowych".
DtBackup: Ścieżka do plików zapasowych (zwłaszcza do pliku PRA zawierającego całą aplikację), które są wytwarzane przez środowisko deweloperskie albo automatycznie lub jako wymóg projektanta. Kopia zapasowa pliku PRA aplikacji powstanie w 3 przypadkach:
1) Podczas konwersji ze starszej wersji aplikacji do nowej wersji. W istniejącym pliku PRA zostanie zmieniona nazwa na nazwę kopii zapasowej. Na przykład Aplikacja.pra_080301_conversion
2) Podczas zapisu całej aplikacji (SaveAll). Jest wytwarzana kopia pliku PRA o nazwie kopii zapasowej. Na przykład Aplikacja.pra_080301_20150218_130000_user
3) Automatycznie periodycznie przy dowolnych zapisach do pliku PRA. Jest wytwarzana kopia pliku PRA o o nazwie kopii zapasowej. Na przykład Aplikacja.pra_080301_20150218_130000_auto


Pliki konieczne do ponownego odnowienia aplikacji (przeznaczone do wytwarzania kopii zapasowych)

Do wytworzenia pełnej kopii zapasowej aplikacji są konieczne następujące pliki:
Aplikacja.pra
Aplikacja.ini
MojObiekt.pmg


Co jest konieczne do przeniesienia lub zainstalowania w komputerze przeznaczonym tylko dla biegu aplikacji?
1) Zupełnie wszystko (najprostsza możliwość):
a) Wersja PROMOTIC
b) Wszystkie pliki wytworzonej aplikacji
c) Pozostałe pliki wytworzone przez projektanta (dźwiękowe, pliki baz danych, itd.)

lub:
2) Tylko pliki konieczne do biegu aplikacji:
a) Wersja PROMOTIC
b) Tylko następujące pliki z wytworzonego projektu:
- Aplikacja.pra
- Aplikacja.ini
c) Pozostałe pliki wytworzone przez projektanta (dźwiękowe, pliki baz danych, itd.)


Co jest konieczne do przeniesienia lub zainstalowania w komputerze przeznaczonym do biegu i wytwarzania aplikacji?
a) Wersja PROMOTIC
b) Wszystkie pliki wytworzonego projektu
c) Pozostałe pliki wytworzone przez projektanta (dźwiękowe, pliki baz danych, itd.)

Historia:
Pm8.03.02: w folderze aplikacji będą powstawać nowe podfoldery:
- DtBackup: W tym miejscu są zapisywane kopie zapasowe pliku Aplikacja.pra. Działa również automatyczny zapis tego pliku podczas edycji.
- Temp: W tym miejscu są zapisywane pliki tymczasowe na przykład z importu/exportu.
Pm8.01.07: Podczas otwarcia uszkodzonej aplikacji (plik Aplikacja.pra) aplikacja obecnie nie zawiesi się z błędem lecz wyświetli komunikat i aplikacja zostanie zakończona poprawnie.
Nawigacja:
 
 
- Foldery i pliki aplikacji PROMOTIC
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.