Promotic

Eksport oraz Import

Eksport oraz import w systemie PROMOTIC umożliwia pracować z danymi konfiguracyjnymi systemu PROMOTIC w formie tekstowej.
Dane są zapisywane w formie pliku XML, można je zmieniać przy pomocy jakiegokolwiek edytora tekstu lub XML. Takie dane tekstowe można również przenosić do środowiska deweloperskiego PROMOTIC w sposób Drag&Drop.

Eksportować można całe części aplikacji oraz powtórnie importować również do innych aplikacji.
Nawigacja:
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.