Promotic

Import danych z pliku tekstowego XML - okno konfiguracyjne

Opis:
Import listy zmiennych z pliku tekstowego typu XML.
Zmienne w karcie "Dane" można przepisywać lub nowo dodawać.
Import:
Typ importuKonfigurator określa, w jaki sposób zostaną dane z pliku na dysku wczytane do istniejących obiektów aplikacji, na przykład przepiszą poprzednie dane (istniejące obiekty), zostaną dodane nowe obiekty, itd.
Tylko nieistniejące obiekty - Jeżeli obiekt o tej samej nazwie już w pliku istnieje, wtedy nie jest on importowany. Jeżeli obiekt nie istnieje, wtedy jest wytworzony a następnie importowany. Podobiekty zostaną importowane.
Tylko do istniejących obiektów - Importuje się tylko do istniejących obiektów (do obiektów, których nazwy oraz typ są zgodne z nazwami oraz typem określonym w pliku na dysku). Do podobiektów tych obiektów można również importować tylko jeżeli już istnieją.
Tylko do istniejących obiektów, nie tworzyć podobiekty - Importuje się tylko do istniejących obiektów. Podobiekty są również importowane (jeżeli nie istnieją, wtedy zostaną stworzone oraz importowane)
Przepisz lub wytwórz - Jeżeli obiekt istnieje (nazwa oraz typ jest zgodny z nazwą oraz typem określonym w pliku na dysku), wtedy zostanie zaimportowany. Jeżeli obiekt nie istnieje, wtedy jest wytworzony oraz zaimportowany.
Wytwórz zawsze nowe obiekty - Import zawsze do nowo wytworzonych obiektów.
Wytwórz zawsze nowe obiekty o nowych nazwach - Import zawsze do nowo wytworzonych obiektów z nowo wygenerowanymi nazwami. Jeżeli podobiekty nie istnieją, wtedy zostaną wytworzone a następnie zaimportowane.
Usuń a następnie wytwórz nowe obiekty - Jeżeli obiekt istnieje, wtedy najpierw zostanie usunięty, a następnie wytworzony nowy oraz zaimportowany. Jeżeli obiekt nie istnieje, wtedy zostanie wytworzony oraz zaimportowany.
Usuń obiekty - Usuń obiekt oraz jego podobiekty
Nie importuj - Nie jest importowane.
Import, tylko jeżeli w pliku określono - Nie importuj, jeżeli w zawartości dokumentu XML nie jest określone. W innym przypadku na przykład określeniem słowa kluczowego Import lub DefImport.
Wybierz konfiguracjęW jednym pliku *.XML może znajdować się więcej danych do odczytu, każdy zbiór takich danych jest oznaczony jako konfiguracja oraz podczas odczytu można wybrać, która konfiguracja zostanie odczytana.
© MICROSYS, spol. s r.o.