Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Import/Eksport w edytorze grafiki

Eksportować aktywny Pmg obiekt umieszczony na powierzchni edytora grafiki można poprzez umieszczenie kursora myszki na ten obiekt oraz w menu kontekstowym należy wybrać "Aktywny Pmg obiekt / Eksport obiektu".

Eksport całego panela lub tylko grupy wybranych Pmg obiektów można w głównym menu "Aktywny Pmg obiekt / Eksport obiektu".

Po wybraniu eksportu zostanie otwarte okno konfiguracyjne Eksport danych do pliku tekstowego XML, w którym można wprowadzić następne parametry eksportu.

 
Sposoby importu Pmg obiektu:
2. Umieść kursor myszki na Pmg obiekt w edytorze grafiki oraz w menu kontekstowym wybrać "Aktywny Pmg obiekt / Import do obiektu". W ten sposób można wykonać wżłobienie obiektu (w XML) do Pmg obiektu na powierzchni edytora grafiki lub jego modyfikacji.
3. Przy pomocy metody Drag&Drop.

Otwórz w aplikacji wymagany plik XML, który wspiera jedną z następujących technologii (Wordpad, dokumentację PROMOTIC, itd.), zmniejsz w taki sposób, żeby nie zajmował całej powierzchni ekranu, zaznacz tekst, który ma zostać zaimportowany (w większości to cały tekst zawarty w pliku), ten złap myszką oraz przesuń na powierzchnię edytora grafiki i tu zwolnij nad pustą powierzchnią lub nad obiektem w zależności od tego, czy chcesz importować XML do panela lub Pmg obiektu.

4. Przy pomocy plikowej metody Drag&Drop.

Otwórz forder Windows zawierający pliki XML, zaznacz jeden lub więcej plików XML oraz przeciągnij na powierzchnię edytora grafiki.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice