Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Import/Eksport w edytorze paneli

Eksportować bieżący element graficzny umieszczony na powierzchni edytora paneli można poprzez umieszczenie kursora myszki na ten element oraz w menu kontekstowym należy wybrać "Element bieżący / Eksport elementu".

Eksport całego panela lub tylko grupy wybranych elementów graficznych można w głównym menu "Edytuj / Eksport".

Po wybraniu eksportu zostanie otwarte okno konfiguracyjne Eksport danych do pliku tekstowego XML, w którym można określić następne parametry eksportu.

 
Sposoby importu elementu graficznego:
1. W głównum menu "Edytuj / Import".
2. Umieść kursor myszki na element w edytorze paneli oraz w menu kontekstowym wybierz "Element bieżący / Import do elementu". W ten sposób można wykonać wżłobienie elementu (w XML) do elementu graficznego na powierzchni edytora paneli lub jego modyfikacji.
3. Przy pomocy metody Drag&Drop. Otwórz w aplikacji wymagany plik XML, który wspiera jedną z następujących technologii (Wordpad, dokumentację PROMOTIC, itd.), zmniejsz w taki sposób, żeby nie zajmował całej powierzchni ekranu, zaznacz tekst, który ma zostać zaimportowany (w większości to cały tekst zawarty w pliku), ten złap myszką oraz przesuń na powierzchnię edytora paneli i tu zwolnij nad pustą powierzchnią lub nad elementem w zależności od tego, czy chcesz importować XML do panela lub elementu.
4. Przy pomocy plikowej metody Drag&Drop. Otwórz forder Windows zawierający pliki XML, zaznacz jeden lub więcej plików XML oraz przeciągnij na powierzchnię edytora paneli.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice