Update cookies preferences
Promotic

Import/Eksport w edytorze grafiki

Eksportować aktywny Pmg obiekt umieszczony na powierzchni edytora grafiki można poprzez umieszczenie kursora myszki na obiekt ten oraz v menu kontekstowym należy wybrać "Eksport / Eksportuj zaznaczone obiekty ...".
Eksport całego panela lub tylko grupy wybranych Pmg obiektów można w głównym menu "Eksport / Eksportuj zaznaczone obiekty ...".
Po wybraniu eksportu zostanie otwarte okno konfiguracyjne "Eksport danych do pliku tekstowego XML", do wprowadzania następnych parametrów eksportu.

Sposoby importu Pmg obiektu:
2. Umieść kursor myszki na Pmg obiekt w edytorze grafiki oraz v menu kontekstowym wybrać "Import / Importuj do zaznaczonego obiektu ...". W ten sposób można wykonać wżłobienie obiektu (w XML) do Pmg obiektu na powierzchni edytora grafiki lub jego modyfikacji.
3. Przy pomocy metody Drag&Drop.
Otwórz w aplikacji wymagany plik XML, który wspiera jedną z następujących technologii (Wordpad, dokumentację PROMOTIC, itd.), zmniejsz tak, żeby nie zajmował całej powierzchni monitora, zaznacz tekst, który ma zostać zaimportowany (zazwyczaj to cały tekst zawarty w pliku), ten złap myszką oraz przesuń na powierzchnię edytora grafiki i tu zwolnij albo nad pustą powierzchnią lub nad obiektem w zależności od tego, czy chcesz importować XML do panela lub do Pmg obiektu.
4. Przy pomocy plikowej metody Drag&Drop.
Otwórz forder Windows zawierający pliki XML, zaznacz jeden lub więcej plików XML oraz przeciągnij na powierzchnię edytora grafiki.
© MICROSYS, spol. s r.o.