Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Eksport danych do pliku tekstowego CSV

Opis:
W tym oknie określa się parametry dla eksportu listy zmiennych do pliku tekstowego typu CSV.

Okno można otworzyć przyciskiem "Eksport" w zakładce "Eksport" obiektów danych PmData, PmOpcClientData, PmTrend, PmCommData, PmCommMsg.

Podstawowe konfiguratory:
Plik do zapisuOdniesienie do pliku na dysku, do którego zostaną zapisane dane
Pierwszy wiersz pliku to nazwy kolumnJeżeli jest zaznaczone, wtedy w pliku w pierwszym wierszu znajdują się nazwy kolumn, tzn. perwszy wiersz nie zawiera dane.
Separator wartościZnak, który w pliku oddziela pojedyńcze wartości
Każda wartość w pliku jest zamknięta dwoma znakamiJeżeli jest tutaj ustawiony dowolny znak (wybór różny od nie zamknięte), wtedy każda wartość jest w pliku zamknięta z lewej i z prawej tym znakiem.
Lista kolumn do zapisuLista kolumn, których dane będą do pliku zapisane. Każdy wiersz to niektóry z kolumn w zakładce Dane oraz można się zdecydować, w jaki sposób oraz czy w ogóle zostanie zawarty w pliku.
Konfiguratory okna edycji przycisku Edytuj:
Zapisać wartość do pliku do kolumnyOkreśla, do której kolumny w pliku zostanie dana zapisana (indeksem lub nie zostanie zapisana).
Indeks kolumny w plikuDane zostaną zapisane do kolumny określonej indeksem
Nazwa kolumny w plikuJeżeli konfigurator Pierwszy wiersz pliku to nazwy kolumn jest zaznaczony, wtedy określa się tutaj nazwa kolumny danych, nazwa ta będzie w pierwszym wierszu pliku.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice