Promotic

Eksport danych do pliku tekstowego CSV - okno konfiguracyjne

Opis:
W tym oknie określa się parametry dla eksportu listy pozycji do pliku tekstowego typu CSV.
 
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć przy pomocy przycisku " > Eksport do pliku CSV" w karcie "Dane" obiektów danych PmaData, PmaOpcDaClientGroup, PmaTrendGroup, PmaCommGroup, PmaCommMsg.
Podstawowe konfiguratory:
Plik do zapisuOdniesienie do pliku na dysku, do którego zostaną zapisane dane
Pierwszy wiersz pliku to nazwy kolumnJeżeli jest zaznaczone, wtedy w pliku w pierwszym wierszu znajdują się nazwy kolumn, tzn. perwszy wiersz nie zawiera dane.
Separator wartościZnak, który w pliku oddziela pojedyńcze wartości
Każda wartość w pliku jest zamknięta dwoma znakamiJeżeli jest tutaj ustawiony dowolny znak (opcja różna od nie zamknięte), wtedy każda wartość w pliku jest zamknięta z lewej i z prawej tym znakiem.
Lista kolumn do zapisuLista kolumn, których dane będą do pliku zapisane. Każdy wiersz to niektóry z kolumn w karcie "Dane" oraz można się zdecydować, w jaki sposób oraz czy w ogóle zostanie zawarty w pliku.
Konfiguratory okna przycisku Edytuj:
Zapisać wartość do pliku do kolumnyOkreśla, do której kolumny w pliku zostanie dana zapisana (indeksem lub nie zostanie zapisana).
Indeks kolumny w plikuDane zostaną zapisane do kolumny określonej indeksem
Nazwa kolumny w plikuJeżeli konfigurator "Pierwszy wiersz pliku to nazwy kolumn" jest zaznaczony, wtedy określa się tutaj nazwa kolumny danych, nazwa ta będzie w pierwszym wierszu pliku.
© MICROSYS, spol. s r.o.