Update cookies preferences
Promotic

Export dat do textového CSV souboru - konfigurační okno

Popis:
V tomto okně se zadávají parametry pro export seznamu položek do textového souboru typu CSV.
 
Toto konfigurační okno lze otevřít tlačítkem " > Export do souboru CSV" v kartě "Data" datových objektů PmaData, PmaOpcDaClientGroup, PmaTrendGroup, PmaCommGroup, PmaCommMsg.
Základní konfigurátory:
Soubor k uloženíOdkaz na soubor na disku, do kterého se uloží data
Prvním řádkem souboru jsou názvy sloupcůPokud je zatrženo, pak v souboru v prvním řádku jsou názvy sloupců, tzn. první řádek neobsahuje data.
Oddělovač hodnotZnak, který v souboru odděluje jednotlivé hodnoty
Každá hodnota v souboru je uzavřena dvojicí znakůPokud je zde nastaven nějaký znak (volba různá od neuzavřeno), pak každá hodnota v souboru je uzavřena zleva i zprava tímto znakem.
Seznam sloupců k uloženíSeznam sloupců, jejichž data budou do souboru uložena. Každý řádek je některým ze sloupců v kartě "Data" a lze se rozhodnout, jak a zda bude obsažen v souboru.
Konfigurátory okna tlačítka Editace:
Uložit hodnotu do souboru do sloupceUrčuje, do kterého sloupce v souboru bude dato uloženo (indexem nebo uloženo nebude).
Index sloupce v souboruData budou uložena do sloupce zadaného indexem
Název sloupce v souboruPokud konfigurátor "Prvním řádkem souboru jsou názvy sloupců" je zatržen, pak se zde zadává název sloupce dat, tento název bude v prvním řádku souboru.
© MICROSYS, spol. s r.o.