Promotic

Objekt PmaOpcDaClientGroup (OPC klient data)

Popis:
Viz: PmaOpcDaClientGroup - Podrobný popis objektu

Objekt slouží k definici skupiny dat, které budou sdílené mezi OPC serverem a OPC klientem.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Objekt PmaOpcDaClientGroup lze vytvořit jen v objektu PmaOpcDaClient. V objektu PmaOpcDaClient může být více objektů PmaOpcDaClientGroup.
Tento objekt přidává proměnné do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Ceník systému PROMOTIC ).
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
ActiveGroup Příznak zda je skupina dat aktivní
Count Počet proměnných v objektu
Deadband Necitlivost v procentech
GetVarExtensions Pole všech datových rozšíření zaregistrovaných do tohoto objektu
Item Přístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
ItemEx Přístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
Read Čtení zadaného bloku dat ve skupině z OPC serveru
Refresh Čtení všech hodnot skupiny dat z OPC serveru
Update Povolení/zákaz automatického obnovování dat
UpdateRate Minimální obnovovací rychlost v milisekundách
Write Zápis zadaného bloku dat ve skupině do OPC serveru
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission Vrací oprávnění dané operace z objektu
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Parent Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů
Pm Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onDataReceive Vyvolá se po příjmu dat z OPC serveru
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
Parametry Definice parametrů skupiny dat OPC klienta
Data Definice dat OPC skupiny
Související objekty:
PmVar(Proměnná) Objekt představuje jednu proměnnou objektu
ExtOpcDa Rozšíření o napojení na OPC DA server

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmOpcDaClientData -> PmaOpcDaClientGroup
Pm8.03.00: Konfigurátor "Událost "onDataReceive"" lze nastavit na volbu "A = volat pro všechny zaregistrované proměnné (v tomto objektu i v jiných objektech PmaData)". Tak lze v události onDataReceive zachytávat změnu jakékoli proměnné.
Pm8.00.00:
- Definice skupiny dat, které budou sdílené mezi OPC serverem a OPC klientem přidání více OPC proměnných najednou do karty "Data". Postup: v tlačítku vyberte volbu "Import z OPC serveru" a pak v okně "Prohlížení adresovacího prostoru OPC serveru" označte více položek najednou.
- lepší zabezpečení přiřazování hodnot když byl objekt nastaven pro čtení i zápis (tzn. pokud byl nastaven konfigurátor "Obnovit ze serveru při změně na serveru" i "Automaticky zasílat na server při zápisu do položky").
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice