Promotic

Objekt PmaOpcDaClientGroup (OPC klient data)

Popis:
Viz: PmaOpcDaClientGroup - Podrobný popis objektu

Objekt slouží k definici skupiny dat, které budou sdílené mezi OPC serverem a OPC klientem.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Objekt PmaOpcDaClientGroup lze vytvořit jen v objektu PmaOpcDaClient. V objektu PmaOpcDaClient může být více objektů PmaOpcDaClientGroup.
Tento objekt přidává proměnné do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Licence pro runtime prostředí PROMOTIC).
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
ActiveGroupPříznak, zda skupina dat je aktivní
CountPočet proměnných v objektu
DeadbandNecitlivost v procentech
GetVarExtensions()Pole všech datových rozšíření zaregistrovaných do tohoto objektu
Item()Přístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
ItemEx()Přístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
Read()Čtení zadaného bloku dat ve skupině z OPC serveru
Refresh()Čtení všech hodnot skupiny dat z OPC serveru
UpdatePovolení/zákaz automatického obnovování dat
UpdateRateMinimální obnovovací rychlost v milisekundách
Write()Zápis zadaného bloku dat ve skupině do OPC serveru
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo()Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex()Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName()Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType()Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum()Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission()Vrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
Pm()Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onDataReceiveVyvolá se po příjmu dat z OPC serveru
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtime jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
ParametryDefinice parametrů skupiny dat OPC klienta
DataDefinice dat OPC skupiny
Související objekty:
PmVar(Proměnná) Objekt představuje jednu proměnnou objektu
ExtOpcDaDatové rozšíření pro napojení na OPC DA server

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmOpcDaClientData -> PmaOpcDaClientGroup
Pm8.03.00: Konfigurátor "Událost "onDataReceive"" lze nastavit na volbu "A = volat pro všechny zaregistrované proměnné (v tomto objektu i v jiných objektech PmaData)". Tak lze v události onDataReceive zachytávat změnu jakékoli proměnné.
Pm8.00.00:
- Definice skupiny dat, které budou sdílené mezi OPC serverem a OPC klientem přidání více OPC proměnných současně do karty "Data". Postup: v tlačítku vyberte volbu "Import z OPC serveru" a pak v okně "Prohlížení adresovacího prostoru OPC serveru" označte více položek najednou.
- lepší zabezpečení přiřazování hodnot když byl objekt nastaven pro čtení i zápis (tzn. pokud byl nastaven konfigurátor "Obnovit ze serveru při změně na serveru" i "Automaticky zasílat na server při zápisu do položky").
© MICROSYS, spol. s r.o.