Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaOpcDaClientGroup (OPC klient data)

Popis:
Viz: PmaOpcDaClientGroup - Podrobný popis objektu
 
Objekt slouží k definici skupiny dat, které budou sdílené mezi OPC serverem a OPC klientem.
 
V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.

Objekt PmaOpcDaClientGroup lze vytvořit jen v objektu PmaOpcDaClient. V objektu PmaOpcDaClient může být více objektů PmaOpcDaClientGroup.

Tento objekt přidává proměnné do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Ceník systému PROMOTIC ).

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody:
ActiveGroup Příznak zda je skupina dat aktivní
Count Počet proměnných v objektu
Deadband Necitlivost v procentech
GetVarExtensions Pole všech datových rozšíření zaregistrovaných do tohoto objektu
Item Přístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
ItemEx Přístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
Read Čtení zadaného bloku dat ve skupině z OPC serveru
Refresh Čtení všech hodnot skupiny dat z OPC serveru
Update Povolení/zákaz automatického obnovování dat
UpdateRate Minimální obnovovací rychlost v milisekundách
Write Zápis zadaného bloku dat ve skupině do OPC serveru
Události:
onDataReceive Vyvolá se po příjmu dat z OPC serveru
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Parametry Definice parametrů skupiny dat OPC klienta
Data Definice dat OPC skupiny
Související objekty:
PmVar(Proměnná) Objekt představuje jednu proměnnou objektu
ExtOpcDa Rozšíření o napojení na OPC DA server

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmOpcDaClientData -> PmaOpcDaClientGroup
Pm8.03.00: Konfigurátor "Událost "onDataReceive"" lze nastavit na volbu "A = volat pro všechny zaregistrované proměnné (v tomto objektu i v jiných objektech PmaData)". Tak lze v události onDataReceive zachytávat změnu jakékoli proměnné.
Pm8.00.00:
- Definice skupiny dat, které budou sdílené mezi OPC serverem a OPC klientem přidání více OPC proměnných najednou do karty "Data". Postup: v tlačítku vyberte volbu "Import z OPC serveru" a pak v okně "Prohlížení adresovacího prostoru OPC serveru" označte více položek najednou.
- lepší zabezpečení přiřazování hodnot když byl objekt nastaven pro čtení i zápis (tzn. pokud byl nastaven konfigurátor "Obnovit ze serveru při změně na serveru" i "Automaticky zasílat na server při zápisu do položky").
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice