Update cookies preferences
Promotic

Write - metoda objektu PmaOpcDaClientGroup

Popis:
Umožňuje zápis zadaného bloku ve skupině dat (definovaných v kartě "Data") do OPC serveru.
Syntaxe:
Boolean Write(Long Attr, Long From, Long To)
Parametry:
Attr(Long) způsob přenosu: (viz OPC DA Základní pojmy)
0 - asynchronní přístup (doporučeno)
2 - synchronní přístup
From(Long) Index první hodnoty (indexováno od 0).
To(Long) Index poslední hodnoty (indexováno od 0). -1 = do konce.
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Poznámka:
Zápis do OPC serveru probíhá vždy do DEVICE a proto je doporučeno používat za Attr hodnotu 0, tzn. asynchronní přístup. Při zápisu do DEVICE je nutno skutečně komunikovat se zařízením a při synchronním přístupu může metoda Write trvat déle a zpomalovat tak celou aplikaci.
Metoda Write se nemusí volat, pokud konfigurátor "Automaticky zasílat na server při zápisu do položky" je zatržen (v kartě "Parametry"), protože tehdy jsou data zapisována automaticky.
Viz také:
Příklad:
Zápis všech hodnot do OPC serveru:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oOpcGroup = pMe.Pm("/OpcClient/Group1");
if (oOpcGroup.Write(0, 0, -1))
{
// ... při úspěchu
}
else
{
// ... při chybě
}
© MICROSYS, spol. s r.o.