Update cookies preferences
Promotic

ActiveGroup - vlastnost objektu PmaOpcDaClientGroup

Popis:
Umožňuje informovat OPC server o využívání skupiny dat OPC klientem
Syntaxe:
Boolean ActiveGroup
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Aktivní po startu" tohoto objektu.
 
Skupina dat OPC klienta (objekt PmaOpcDaClientGroup), která má tuto vlastnost nastavenou na false, informuje OPC server, že momentálně tato data nevyužívá. OPC server pak může optimalizovat své chování.
Nad objektem, který má tuto vlastnost nastavenou na false nebude prováděna automatická obnova, nebudou funkční metody Refresh, Read a Write a při zápisu do proměnné nebude hodnota přenesena do OPC serveru.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oOpcGroup = pMe.Pm("/OpcClient/Group1");
var bActive = oOpcGroup.ActiveGroup;   // Čtení z vlastnosti
oOpcGroup.ActiveGroup = true;   // Zápis do vlastnosti

Historie:
Pm9.00.17: Pokud je tato vlastnost nastavena na false, pak se nyní při zápisu do proměnné hodnota nepřenese do OPC serveru.
© MICROSYS, spol. s r.o.