Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetVarExtensions - metoda objektu PmaOpcDaClientGroup

Popis:
Vrací pole všech datových rozšíření (ExtOpcDa objektů) zaregistrovaných v objektu PmaOpcDaClientGroup (všechny položky této skupiny).
Syntaxe:
Array GetVarExtensions()
Příklad:
Získá pole referencí na všechny zaregistrované ExtOpcDa objekty v objektu PmaOpcDaClientGroup ("/OpcDaClientData") s následným výpisem identifikátoru každého trendu do INFO systému.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var i;
var aVarExt = pMe.Pm("/OpcClient/Group1").GetVarExtensions();
var n = aVarExt.GetSize(1);

for (i = 0; i < n; i++)
Pm.Debug(aVarExt.GetItem(i).ItemId);

Historie:
Pm8.03.22: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice