Promotic

GetVarExtensions - metoda objektu PmaOpcDaClientGroup

Popis:
Vrací pole všech datových rozšíření (objektů ExtOpcDa) zaregistrovaných v objektu PmaOpcDaClientGroup (všechny položky této skupiny).
Syntaxe:
Array GetVarExtensions()
Vrácená hodnota:
objekt PmArray pro JavaScript nebo datový typ Array pro VBScript.
Příklad:
Získá pole referencí na všechny zaregistrované ExtOpcDa objekty v objektu PmaOpcDaClientGroup ("/OpcDaClientData") s následným výpisem identifikátorů každého trendu do INFO systému.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var iItm;
var aVarExt = pMe.Pm("/OpcClient/Group1").GetVarExtensions();
var nItems = aVarExt.GetSize(1);

for (iItm = 0; iItm < nItems; iItm++)
{
Pm.Debug(aVarExt.GetItem(iItm).ItemId);
}

Historie:
Pm8.03.22: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.