Promotic

GetVarExtensions - metoda obiektu PmaOpcDaClientGroup

Opis:
Zwraca tablicę wszystkich rozszerzeń danych (obiektów ExtOpcDa) zerejestrowanych w obiekcie PmaOpcDaClientGroup (wszystkie pozycje tej grupy).
Składnia:
Array GetVarExtensions()
Patrz również:
Przykład:
Uzyska tablicę referencji do wszystkich zarejestrowanych obiektów ExtOpcDa w obiekcie PmaOpcDaClientGroup ("/OpcDaClientData") wraz z wpisem identyfikatorów każdej pozycji do INFO systemu.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var i;
var aVarExt = pMe.Pm("/OpcClient/Group1").GetVarExtensions();
var n = aVarExt.GetSize(1);

for (i = 0; i < n; i++)
{
Pm.Debug(aVarExt.GetItem(i).ItemId);
}

Historia:
Pm8.03.22: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.