Promotic

Deadband - właściwość obiektu PmaOpcDaClientGroup

Opis:
Pasmo nieczułości w procentach.
Składnia:
Single Deadband
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Pasmo nieczułości [%]" tego obiektu.
 
OPC serwer przy automatycznym odświeżaniu nie będzie przesyłać danych, które zmieniły się mniej, niż jest tu ustawione. Właściwość Deadband jest wtedy tylko dla wartości analogowych (typ danych Single oraz Double). Wartość analogowa w OPC serwerze ma określoną wartość minimalną i maksymalną.
Odświeżenie z serwera przebiegnie, jeżeli:
wartość_bezwzględna (ostatnia_odświeżona_wartość - bieżąca_wartość)
jest większe niż
Deadband * (maksymum - minimum) / 100
Patrz również:
- PmaOpcDaClientGroup.Update (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oOpcGroup = pMe.Pm("/OpcClient/Group1");
var nDeadband = oOpcGroup.Deadband;   // Odczyt z właściwości
oOpcGroup.Deadband = 2;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.