Update cookies preferences
Promotic

Count - właściwość obiektu PmaOpcDaClientGroup

Opis:
Ilość zmiennych zdefiniowanych w karcie "Dane" tego obiektu.
Składnia:
Long Count
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oOpcGroup = pMe.Pm("/OpcClient/Group1");
var nCount = oOpcGroup.Count;
© MICROSYS, spol. s r.o.