Update cookies preferences
Promotic

Update - właściwość obiektu PmaOpcDaClientGroup

Opis:
Zezwolenie/zakaz automatycznego odświeżania danych.
Składnia:
Boolean Update
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Odśwież z serwera przy zmianie na serwerze" tego obiektu.
 
Grupa danych OPC klienta (obiekt PmaOpcDaClientGroup), który ma tę właściwość ustawioną na true, wymaga z OPC serwera odświeżanie swoich danych na bieżąco. Przy zmianie wartości na serwerze serwer automatycznie przesyła taką wartość do klienta.
Ponieważ wymagane odświeżanie dnaych mogłoby przebiegać z nieprzewidywalnie dużą szybkością, tomożna określić parametry odświeżania - patrz właściwość UpdateRate oraz właściwość Deadband.
Patrz również:
- PmaCommGroup.UpdateEnabled (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oOpcGroup = pMe.Pm("/OpcClient/Group1");
var bUpdate = oOpcGroup.Update;   // Odczyt z właściwości
oOpcGroup.Update = true;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.