Promotic

UpdateEnabled - właściwość obiektu PmaCommGroup

Opis:
Zezwolenie/zakaz automatycznego odświeżania danych.
Składnia:
Boolean UpdateEnabled
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Odświeżanie danych zezwolone" tego obiektu.
 
Obiekt PmaCommGroup, który ma niniejszą właściwość ustawioną na true, wymaga od drivera komunikacyjnego odświeżanie wszystkich swoich danych na bieżąco.
Driver komunikacyjny będzie te dane odświeżać (będzie regularnie komunikować się) z periodem ustawionym we właściwości UpdateRate.

Niniejszą właściwość można zmienić w INFO systemie, kiedy podczas przeglądania tego obiektu zostanie naciśnięty przycisk "Akcje". Patrz uprawnienie "PmaRoot > Uprawnienia > InfoEdit".
Patrz również:
- PmaCommGroup.UpdateRate (właściwość)
- PmaCommGroup.AutoSendEnabled (właściwość)
- PmaCommMsg.AutoRunEnabled (właściwość)
- PmaOpcDaClientGroup.Update (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCommGroup = pMe.Pm("/Comm/Group1");
oCommGroup.UpdateEnabled = true;

Historia:
Pm8.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.