Promotic

Item - metoda obiektu PmaCommGroup

Opis:
Metoda zwraca obiekt typu PmVar, który przedstawia jedną zmienną zdefiniowaną w karcie "Dane".
Składnia:
Object Item(Variant id)
Parametry:
id(Variant) Określa zmienną. Wartość jest:
- Nazwa (String, rozróżnia duże/małe litery, na przykład "d1") lub
- Indeks (Long, indeksowane od 0)
Notatka:
Obiekt PmVar zawiera informacje o danej zmiennej (wartość, nazwa, indeks, itd.).

Jeżeli zmienna nie istnieje, wtedy zostanie zwrócona wartość null dla JavaScript lub Nothing dla VBScript. Przy tym jest generowany globalny błąd INFO systemu. W celu testowania istnienia zmiennej dogodniejszym jest zastosowanie metody ItemEx.

Metoda zwraca tylko zmienne (o odpowiednim rozszerzeniu danych), które zostały w tym obiekcie bezpośrednio wytworzone (jego własne). W rzeczywistości do tego obiektu mogą się zarejestrować również inne zmienne z obiektów PmaData, które posiadają odpowiednie rozszerzenie danych z ścieżką do tego obiektu. Do wszystkich rozszerzeń danych (własnych lub obcych) zarejestrowanych w tym obiekcie można przystępować przy pomocy metody GetVarExtensions.
Patrz również:
Przykład:
Metoda Item zwraca obiekt typu PmVar. W tym przypadku obiekt ten posiada ważne właściwości Value oraz Quality, które można określić na przykład następująco:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCommGroup = pMe.Pm("/Comm/Group1");
var val, qual;

// Odczyt wartości:
val = oCommGroup.Item("d0").Value;
// lub
val = oCommGroup.Item(0).Value;
qual = oCommGroup.Item(0).Quality;

// Zapis wartości:
oCommGroup.Item(0).Value = 35;

Historia:
Pm8.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.