Promotic

Quality - właściwość obiektu PmVar

Opis:
Jakość wartości zmiennej. Wartości są takie same jak wartości jakości w standardzie OPC DA.
Składnia:
Long Quality
Wartości:
Wartość według specyfikacji OPC składa się z trzech informacji:
- Określa, czy wartość jest niepoprawna (Bad, wartość <64), niepewna (Uncertain, wartość >=64 oraz <192) lub poprawna (Good, wartość >=192).
- Określa bliższą przyczynę (patrz tabela).
- Określa stosunek do zakresów: Jeżeli do wartości w tabeli zostanie doliczona wartość 0, wtedy wartość nie jest ograniczona zakresami. Jeżeli jest doliczona 1, wtedy wartość jest na dolnym zakresie, 2 na górnym zakresie natomiast 3 oznacza, że wartość jest stałą i nie może się zmieniać.


Następujące dane odpowiadają zaleconym wartościom według specyfikacji OPC:

0 (&h0) - Bad: Non-specific - Wartość niepoprawna o nieokreślonej przyczynie.
4 (&h4) - Bad: Configuration Error - Wartość niepoprawna spowodowana problemami w komunikacji. Na przykład pozycja została usunięta w konfiguracji.
8 (&h8) - Bad: Not Connected - Wartość niepoprawna spwodowana tym, że wejście nie jest logicznie podłączone.
12 (&hC) - Bad: Device Failure - Wartość niepoprawna spowodowana usterką urządzenia.
16 (&h10) - Bad: Sensor Failure - Wartość niepoprawna spowodowana usterką czujnika.
20 (&h14) - Bad: Last Known Value - Wartość niepoprawna spowodowana błędem komunikacji. Ostatnia wartość jest jednak dostępna. Czas tej wartości można stwierdzić przy pomocy właściwości TimeStamp.
24 (&h18) - Bad: Comm Failure - Wartość niepoprawna spowodowana błędem komunikacji. Ostatnia wartość nie jest już dostępna.
28 (&h1C) - Bad: Out of Service - Wartość niepoprawna spowodowana przez to, że pozycja nie jest śledzona lub zamknięta w inny sposób.
32 (&h20) - Bad: Waiting for Initial Data - Wartość niepoprawna. Wartość jeszcze nie została odczytana z komunikacji lub druga strona nie posiada jeszcze poprawnej wartości początkowej.

64 (&h40) - Uncertain: Non-specific - Wartość niepewna o nieokreślonej przyczynie.
68 (&h44) - Uncertain: Last Usable Value - Wartość niepewna spowodowana zatrzymaniem odczytu z czujnika. Wartość powinna być uważana za starą. Czas tej wartości można stwierdzić przy pomocy właściwości TimeStamp.
80 (&h50) - Uncertain: Sensor Not Accurate - Wartość niepewna spowodowana np. błędem kalibracji.
84 (&h54) - Uncertain: Engineering Units Exceeded - Wartość niepewna spowodowana przekroczeniem zdefiniowanych zakresów.
88 (&h58) - Uncertain: Sub-Normal - Wartość niepewna spowodowana przez to, że wartość jest wyprowadzana z kilku źródeł i niektóre z nich są niepoprawne.

192 (&hC0) - Good: Non-specific - Wartość poprawna bez dalszych uwag.
216 (&hD8) - Good: Local Override - Wartość poprawna z znacznikiem przepisania. Zazwyczaj to znaczy, że wejście zostało odłączona a wartość została ręcznie przepisana.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Wartość tej właściwości można również stwierdzić w pozycji "PmaRoot" INFO systemu (przy spojrzeniu do obiektu posiadający tą właściwość).

Jakość wartości zmiennej w obiektach:
- W obiektach PmaOpcDaClientGroup oraz PmaCommGroup jest jakość automatycznie określana podczas odbioru wartości z komunikacji. Po uruchomieniu aplikacji jakość jest ustawiona na "32=Bad:WaitForInitialData". Jeżeli do obiektu PmaCommGroup nie dotrą wymagane dane, wtedy jakość zostanie ustawiona na "24=Bad:CommFailure".
- W obiekcie PmaData jakość jest automatycznie określana tylko jeżeli określona zmienna posiada rozszerzenie danych ExtOpcDa lub ExtComm i w tym przypadku po uruchomieniu aplikacji jakość jest ustawiona na "32=Bad:WaitForInitialData".
Jeżeli zmienna nie posiada odpopwiednich rozszerzeń danych, wtedy po uruchomieniu aplikacji jest jakość ustawiona na "192=Good:NonSpecific". Projektant następnie może ustawiać jakość przez zapis do tej właściwości.
- W obiektach PmaTrendGroup oraz PmaCommMsg jakość nie jest automatycznie wypełniana i po uruchomieniu aplikacji jakość zostaje ustawiona na "192=Good:NonSpecific". Projektant następnie może ustawiać jakość przez zapis do tej właściwości lecz dla celów trendowania lub komunikacji jakość danej pozycji nie ma żadnego znaczenia.
Przykład:
Test jakości wartości zmiennej "Moc":
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (pMe.Pm("/Kotlownia/Data/#vars/Moc").Quality >= 192)
{
// Jakość wartości jest poprawna (Good)
}

Historia:
Pm8.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.