Update cookies preferences
Promotic

TimeStamp - właściwość obiektu ExtOpcDa

Opis:
Zwraca znacznik czasu (typ danych Date) zmiennej według specyfikacji OPC.
Składnia:
Date TimeStamp
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Wartość tej właściwości można również stwierdzić w pozycji "PmaRoot" INFO systemu (przy spojrzeniu do obiektu posiadający tą właściwość).
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var d = oExt.Item(2).TimeStamp;

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.