Promotic

Group - właściwość obiektu ExtOpcDa

Opis:
Właściwość zwraca obiekt PmaOpcDaClientGroup, do którego jest dane rozszerzenie danych zarejestrowane.
Składnia:
Object Group
Wartości:
Zwraca obiekt typu PmaOpcDaClientGroup.
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Patrz również:
- ExtTrend.Group (właściwość)
- ExtComm.Group (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oGroup = oExt.Group;
Przykład2:

Historia:
Pm9.00.18: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.