Promotic

AccessPath - właściwość obiektu ExtOpcDa

Opis:
Ścieżka dostępu do zmiennej w OPC serwerze.
Składnia:
String AccessPath
Wartości:
Zwraca ścieżkę dostępu do zmiennej w OPC serwerze.
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "AccessPath" tego obiektu.
Przykład1:
Przykłady do uzyskania tej właściwości w skrypcie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

value = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/opcc").AccessPath;

// lub
value = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura").Extension("opcc").AccessPath;

// lub
value = pMe.Pm("/data").Item("Temperatura").Extension("opcc").AccessPath;
Przykład2:
Przykład do uzyskania tej właściwości przy pomocy Makro wyrażenie z innego rozszerzenia danych poprzez zmienną pVar.
Przykład3:

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.