Promotic

Obiekt ExtOpcDa

Opis:
Rozszerzenie zmiennej PmVar obiektu PmaData do podłączenia z serwerem OPC DA. Pozycja danych jest klientem podłączonym do OPC serwera.
Właściwości i metody:
AccessPathŚcieżka dostępu do zmiennej w OPC serwerze
ExtIdIdentyfikator rozszerzenia danych
GroupZwraca obiekt PmaOpcDaClientGroup
ItemIdAdres tekstowy/identyfikator zmiennej w OPC serwerze.
RecalcDWartość stałej D do przeliczenia
RecalcKWartość stałej K do przeliczenia
RecalcQWartość stałej Q do przeliczenia
TimeStampZnacznik czasu zmiennej
VarZwraca obiekt PmVar
Okna konfiguracyjne:
ExtOpcDaKonfiguracja rozszerzenia danych
Notatka:
Omawiane rozszerzenie danych automatycznie zarejestruje się do obiektu PmaOpcDaClientGroup po uruchomieniu aplikacji. Z tego powodu w karcie "PmaOpcDaClientGroup > Dane" wymagana pozycja nie musi (i nie powinna) się wpisywać! Jeżeli wszystkie pozycje dla obiektu PmaOpcDaClientGroup będą typu "Rozszerzenie danych", wtedy karta "PmaOpcDaClientGroup > Dane" może pozostać zupełnie pusta.

Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego:
Zawartość całego rozszerzenia danych (wszystkich konfiguratorów) można zapisać w formie jedynego łańcucha tekstowego. Patrz Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego.
Id={OpcDa;PmaObject;ItemId;AccessPath;K;Q;D}
- Id: patrz konfigurator "Identyfikator rozszerzenia danych"
- PmaObject: patrz konfigurator "Obiekt docelowy (PmaOpcDaClientGroup)"
- ItemId: patrz konfigurator "ItemId"
- AccessPath: patrz konfigurator "AccessPath"
- K;Q;D: patrz konfigurator "Przeliczenie wartości"

Historia:
Pm8.00.08: Usunięty błąd: to rozszerzenie danych nie funkcjonowało (błąd pojawił się w wersji Pm8.0.7).
© MICROSYS, spol. s r.o.