Promotic

Obiekt ExtAlarmAnalog

Opis:
Rozszerzenie zmiennej PmVar obiektu PmaData do podłączenia do obiektu PmaAlarmGroup w celu alarm wartości liczbowe przy przekroczeniu określonych zakresów.
 
Przy pomocy niniejszego rozszerzenia danych można wywołać alarm przy przekroczeniu dwu górnych i dwu dolnych zakresów.
Pierwszy (górny/dolny) zakres zazwyczaj oznacza się jako "zakres technologiczny", drugi oznacza się jako "zakres przyrządowy".
Dozorowanie każdego zakresu można ustawić osobno, jednak nie ma sensu dozorowanie drugiego zakresu i jednocześnie nie dozorować pierwszego.
Właściwości i metody:
ActLimZwraca znacznik, który limit jest aktywny
AlarmZwraca obiekt PmAlarmItem
ExtIdIdentyfikator rozszerzenia danych
Max1Wartość zakresu górnego 1
Max2Wartość zakresu górnego 2
MaxHWartość histerezji górnych progów 1 oraz 2
Min1Wartość zakresu dolnego 1.
Min2Wartość zakresu dolnego 2.
MinHWartość histerezji dolnych progów 1 oraz 2
RefreshState()Obliczenie stanu alarmu
VarZwraca obiekt PmVar
Okna konfiguracyjne:
ExtAlarmAnalogKonfiguracja rozszerzenia danych
Notatka:
Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego:
Zawartość całego rozszerzenia danych (wszystkich konfiguratorów) można zapisać w formie jedynego łańcucha tekstowego. Patrz Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego.
Id={AlarmAnalog;PmaObject;Template;Source;bMax1;fMax1;bMin1;fMin1;bMax2;fMax2;bMin2;fMin2;AlarmId;InactType;MaxH;MinH}
- Id: patrz konfigurator "Identyfikator rozszerzenia danych"
- PmaObject: patrz konfigurator "Obiekt docelowy (PmaAlarmGroup)"
- Template: patrz konfigurator "Szablon alarmu"
- Source: patrz konfigurator "Źródło alarmu (source)"
- bMax1: patrz konfigurator "Dozoruj zakres górny 1 (HI)"
- fMax1: patrz konfigurator "Zakres górny 1"
- bMin1: patrz konfigurator "Dozoruj zakres dolny 1 (LO)"
- fMin1: patrz konfigurator "Zakres dolny 1"
- bMax2: patrz konfigurator "Dozoruj zakres górny 2 (HIHI)"
- fMax2: patrz konfigurator "Zakres górny 2"
- bMin2: patrz konfigurator "Dozoruj zakres dolny 2 (LOLO)"
- fMin2: patrz konfigurator "Zakres dolny 2"
- AlarmId: patrz konfigurator "Identyfikator alarmu"
- InactType: patrz konfigurator "Typ deaktywacji"
- MaxH: patrz konfigurator "Histereza dla górnych limitów"
- MinH: patrz konfigurator "Histereza dla dolnych limitów"
Patrz również:
- ExtAlarmBinary (obiekt)
- ExtEvent (obiekt)

Historia:
Pm8.03.13: Nowy konfigurator "Typ deaktywacji", przy pomocy którego można na przykład ustawić by alarmy pozostawały w stanie "nieaktywny niepotwierdzony (niebieski)" widocznym (wcześniej to nie było możliwe).
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.