Update cookies preferences
Promotic

RefreshState - metoda obiektu ExtAlarmAnalog

Opis:
Obliczenie stanu alarmu.
Składnia:
Empty RefreshState()
Notatka:
Stan alarmu jest obliczany podczas kadej zmiany wartości zmiennej. Podczas zmiany progów nowy stan alarmu został by wygenerowany dopiero po zmianie wartości, ponieważ zmianą progów mogło dojść do zmiany stanu alarmu. Metoda służy do wywołania obliczenia stanu alarmu również bez zmiany wartości zmiennej, zwłaszcza jeżeli skryptowo zmieniono progi.
Patrz również:
- ExtAlarmAnalog.Min1 (właściwość)
- ExtAlarmAnalog.Min2 (właściwość)
- ExtAlarmAnalog.Max1 (właściwość)
- ExtAlarmAnalog.Max2 (właściwość)
Przykład:
Przykłady wywołania tej metody w skrypcie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oExt;

oExt = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/al");
// lub
oExt = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura").Extension("al");
// lub
oExt = pMe.Pm("/data").Item("Temperatura").Extension("al");

oExt.Min1 = 0;
oExt.Max1 = 100;
oExt.RefreshState();

Historia:
Pm8.03.24: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.