Promotic

MaxH - właściwość obiektu ExtAlarmAnalog

Opis:
Wartość histerezji górnych progów 1 oraz 2.
Składnia:
Double MaxH
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Histereza dla górnych limitów" tego obiektu.
 
Histerezja uniemożliwia ciągłemu powstawaniu alarmu, jeżeli wartość oscyluje około danego progu.
Alarm powstanie podcczas przekroczenia ustawionych wartości odpowiednich progów Max1 oraz Max2.
Alarm zaniknie tylko w przypadku, kiedy wartość podkroczy odpowiedni próg Max1 lub Max2 o określoną wartość histerezji.
To znaczy do powstania alarmu ważne są progi Max1 oraz Max2 a dla jego zaniku ważne są sumy: Max1+MaxH oraz Max2+MaxH.
Patrz również:
- ExtAlarmAnalog.MinH (właściwość)
- ExtAlarmAnalog.Max1 (właściwość)
- ExtAlarmAnalog.Max2 (właściwość)
Przykład1:
Przykłady do uzyskania tej właściwości w skrypcie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

value = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/al").MaxH;

// lub
value = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura").Extension("al").MaxH;

// lub
value = pMe.Pm("/data").Item("Temperatura").Extension("al").MaxH;
Przykład2:
Przykład do uzyskania tej właściwości przy pomocy Makro wyrażenie z innego rozszerzenia danych poprzez zmienną pVar.

Historia:
Pm9.00.15: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.