Update cookies preferences
Promotic

MinH - właściwość obiektu ExtAlarmAnalog

Opis:
Wartość histerezji dolnych progów 1 oraz 2.
Składnia:
Double MinH
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Histereza dla dolnych limitów" tego obiektu.
 
Histerezja uniemożliwia ciągłemu powstawaniu alarmu, jeżeli wartość oscyluje około danego progu.
Alarm powstanie podczas przekroczenia ustawionych wartości odpowiednich progów Min1 oraz Min2.
Alarm zaniknie tylko w przypadku, kiedy wartość przekroczy odpowiedni próg Min1 lub Min2 o określoną wartość histerezji.
To znaczy do powstania alarmu ważne są progi Min1 oraz Min2 a dla jego zaniku ważne są sumy: Min1+MinH oraz Min2+MinH.
Patrz również:
- ExtAlarmAnalog.MaxH (właściwość)
- ExtAlarmAnalog.Min1 (właściwość)
- ExtAlarmAnalog.Min2 (właściwość)
Przykład1:
Przykłady do uzyskania tej właściwości w skrypcie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

value = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/al").MinH;

// lub
value = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura").Extension("al").MinH;

// lub
value = pMe.Pm("/data").Item("Temperatura").Extension("al").MinH;
Przykład2:
Przykład do uzyskania tej właściwości przy pomocy Makro wyrażenie z innego rozszerzenia danych poprzez zmienną pVar.

Historia:
Pm9.00.15: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.