Promotic

Max2 - właściwość obiektu ExtAlarmAnalog

Opis:
Wartość zakresu górnego 2.
Składnia:
Double Max2
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Zakres górny 2" tego obiektu.
Patrz również:
- ExtAlarmAnalog.Min1 (właściwość)
- ExtAlarmAnalog.Min2 (właściwość)
- ExtAlarmAnalog.Max1 (właściwość)
Przykład1:
Przykłady do uzyskania tej właściwości w skrypcie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

value = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/al").Max2;

// lub
value = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura").Extension("al").Max2;

// lub
value = pMe.Pm("/data").Item("Temperatura").Extension("al").Max2;
Przykład2:
Przykład do uzyskania tej właściwości przy pomocy Makro wyrażenie z innego rozszerzenia danych poprzez zmienną pVar.

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.