Update cookies preferences
Promotic

Max2 - vlastnost objektu ExtAlarmAnalog

Popis:
Hodnota horní meze 2.
Syntaxe:
Double Max2
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Horní mez 2" tohoto objektu.
Viz také:
- ExtAlarmAnalog.Min1 (vlastnost)
- ExtAlarmAnalog.Min2 (vlastnost)
- ExtAlarmAnalog.Max1 (vlastnost)
Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti ve skriptu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

value = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/al").Max2;

// nebo
value = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("al").Max2;

// nebo
value = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("al").Max2;
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pVar.

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.