Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MaxH - vlastnost objektu ExtAlarmAnalog

Popis:
Hodnota hystereze horních mezí 1 a 2.
Syntaxe:
Double MaxH
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hystereze pro horní meze" tohoto objektu.
 
Hystereze zabraňuje opakovanému vzniku alarmu, pokud hodnota osciluje kolem příslušné meze.Hystereze zabraňuje opakovanému vzniku alarmu, pokud hodnota osciluje kolem příslušné meze. Pro vznik alarmu platí přesně nastavená hodnota příslušné Max1 nebo Max2. Pro zánik alarmu je nicméně nutno, aby se hodnota překročila příslušnou mez Max1 nebo Max2 o zadanou hysterezi. Tzn. pro vznik platí meze Max2 a Max1 a pro zánik alarmu platí meze: Max2+MaxH a Max1+MaxH.
Viz také:
Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti ve skriptu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

value = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/al").MaxH;

//nebo
value = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("al").MaxH;

//nebo
value = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("al").MaxH;
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pVar.

Historie:
Pm9.00.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice