Update cookies preferences
Promotic

MaxH - vlastnost objektu ExtAlarmAnalog

Popis:
Hodnota hystereze horních mezí 1 a 2.
Syntaxe:
Double MaxH
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hystereze pro horní meze" tohoto objektu.
 
Hystereze zabraňuje opakovanému vzniku alarmu, pokud hodnota osciluje kolem příslušné meze.
Pro vznik alarmu platí přesně nastavená hodnota příslušné Max1 a Max2.
Pro zánik alarmu je nicméně nutno, aby hodnota překročila příslušnou mez Max1 nebo Max2 o zadanou hysterezi.
To znamená pro vznik platí meze Max1 a Max2 a pro zánik alarmu platí meze: Max1+MaxH a Max2+MaxH.
Viz také:
- ExtAlarmAnalog.MinH (vlastnost)
- ExtAlarmAnalog.Max1 (vlastnost)
- ExtAlarmAnalog.Max2 (vlastnost)
Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti ve skriptu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

value = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/al").MaxH;

// nebo
value = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("al").MaxH;

// nebo
value = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("al").MaxH;
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pVar.

Historie:
Pm9.00.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.