Promotic

RefreshState - metoda objektu ExtAlarmAnalog

Popis:
Vyhodnocení stavu alarmu.
Syntaxe:
Empty RefreshState()
Poznámka:
Stav alarmu se vyhodnocuje při každém změně hodnoty proměnné. Při změně mezí alarmu by se nový stav alarmu vyhodnotil až při změně hodnoty, přestože změnou mezí mohlo dojít ke změně stavu alarmu. Metoda slouží k vyvolání vyhodnocení stavu alarmu i beze změny proměnné, zejména pokud se skriptem změnily meze.
Viz také:
- ExtAlarmAnalog.Min1 (vlastnost)
- ExtAlarmAnalog.Min2 (vlastnost)
- ExtAlarmAnalog.Max1 (vlastnost)
- ExtAlarmAnalog.Max2 (vlastnost)
Příklad:
Příklady volání této metody ve skriptu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oExt;

oExt = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/al");
// nebo
oExt = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("al");
// nebo
oExt = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("al");

oExt.Min1 = 0;
oExt.Max1 = 100;
oExt.RefreshState();

Historie:
Pm8.03.24: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.