Promotic

Datové rozšíření AlarmAnalog - konfigurační okno

Popis:
Konfigurace datového rozšíření AlarmAnalog - Datové rozšíření o alarm číselné hodnoty
Konfigurátory:
Identifikátor datového rozšířeníSystémový text (bez mezer a diakritiky - tzn. národnostně závislé znaky). Slouží pro jednoznačnou identifikaci datového rozšíření v dané datové položce (např. v metodě Extension).
Výchozí hodnota je "al".
Cílový objekt (PmaAlarmGroup)Cesta k cílovému objektu příslušného typu, do kterého se má datová proměnná registrovat. Objekt lze vybrat také tlačítkem vpravo.
Pro zadání lze použít Makro výraz, výsledkem musí být NELOKALIZOVANÁ cesta k Pma objektu (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Vzor alarmuJednoznačný textový identifikátor alarmu typu Vzor (viz konfigurátor "Vzor pro dynamicky vytvářené položky"), jejíž konfigurace se použije.
Automaticky generovaný identifikátor alarmuPokud je zatrženo, pak identifikátor alarmu bude vytvořen automaticky systémem (_autoN).
Identifikátor alarmuRučně zadaný identifikátor alarmu.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmAlarmItem.Id.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb.
Zdroj alarmu (source)Text, určuje logické umístění alarmu v technologii. Má stejný význam jako konfigurátor "Zdroj (source)" pro samostatně konfigurované alarmy/eventy.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb.
Typ deaktivaceKonfigurátor určuje chování alarm položky při deaktivaci metodou PmAlarmItem.Inactivate.
-1 = Podle rodiče
0 = automatická deaktivace již při aktivaci - Deaktivace nic neudělá, alarm položka je vždy neaktivní.
1 = prostá deaktivace - Deaktivace provede pouze deaktivaci položky, alarm položka se stane neaktivní.
2 = při deaktivaci i automatická kvitace - Deaktivace provede deaktivaci položky spolu s automatickou kvitací. Alarm položka se stane neaktivní, kvitovaná.
Horní mez
Kontrolovat horní mez 2 (HIHI)Pokud je zatrženo, pak lze zadat hodnotu této meze a překročení této meze se bude alarmovat.
Horní mez 2Hodnota této meze. Objeví se pouze pokud je povoleno kontrolovat tuto mez.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Max2.
Kontrolovat horní mez 1 (HI)Pokud je zatrženo, pak lze zadat hodnotu této meze a překročení této meze se bude alarmovat.
Horní mez 1Hodnota této meze. Objeví se pouze pokud je povoleno kontrolovat tuto mez.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Max1.
Hystereze pro horní mezeHodnota hystereze horních mezí 1 a 2. Hystereze zabraňuje opakovanému vzniku alarmu, pokud hodnota osciluje kolem příslušné meze.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti MaxH.
Dolní mez
Kontrolovat dolní mez 1 (LO)Pokud je zatrženo, pak lze zadat hodnotu této meze a překročení této meze se bude alarmovat.
Dolní mez 1Hodnota této meze. Objeví se pouze pokud je povoleno kontrolovat tuto mez.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Min1.
Kontrolovat dolní mez 2 (LOLO)Pokud je zatrženo, pak lze zadat hodnotu této meze a překročení této meze se bude alarmovat.
Dolní mez 2Hodnota této meze. Objeví se pouze pokud je povoleno kontrolovat tuto mez.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Min2.
Hystereze pro dolní mezeHodnota hystereze dolních mezí 1 a 2. Hystereze zabraňuje opakovanému vzniku alarmu, pokud hodnota osciluje kolem příslušné meze.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti MinH.
Poznámka:
Toto konfigurační okno lze otevřít z konfigurátoru "Datová rozšíření" v proměnné objektu PmaData.

Historie:
Pm9.00.15: Nové konfigurátory "Hystereze pro horní meze a "Hystereze pro dolní meze pro zadání hodnoty hystereze horních/dolních mezí.
Nyní tedy alarm může zanikat při jiné hodnotě než vzniká.
Pm9.00.14: V konfigurátoru "Identifikátor alarmu" pro zadání hodnoty lze nyní použít Makro výraz.
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.